juni 16, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Eén van de drie wetenschappers die het Vaticaan heeft uitgekozen om de klimaat-encycliek te presenteren is professor John Schnellhuber, een als ‘agressief’ omschreven milieuradicaal die de oprichter is van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Schnellhuber zei enkele jaren geleden dat ‘de wetenschap heeft vastgesteld dat de planeet minder dan 1 miljard mensen kan herbergen.’ Dat betekent dus dat er 6 miljard mensen ‘te veel’ zijn.

Schnellhuber is één van de paniekzaaiers die beweren dat de temperatuurstijging ten opzichte van het begin van de industriële revolutie maximaal 2 graden mag bedragen, omdat daarboven het leven op aarde in gevaar zou komen. Net als de paus pleit hij daarom voor een wereldwijde ‘grondwet’ die boven het VN-Handvest staat, alsmede voor de oprichting van een ‘planetaire rechtbank’ die zich met name gaat richten op overtreders van deze toekomstige ‘klimaatgrondwet’ voor de hele mensheid.

Grote vraagtekens bij ‘consensus’ over Co2

Uit een recent wetenschappelijk onderzoek van het gerenommeerde Duitse Max Planck Institute voor Meteorologie bleek opnieuw dat er steeds grotere vraagtekens moeten worden geplaatst bij de ‘consensus’ over de veronderstelde opwarming van de aarde. De atmosfeer blijkt namelijk veel minder gevoelig voor de toename van Co2 dan de meeste wetenschappers tot nu toe denken. Dat houdt in dat de gehanteerde klimaatmodellen uitgaan van een veel grotere opwarming dan er in werkelijkheid zal zijn. (4)

IPCC expert: Opwarming aarde is normaal en natuurlijk

Een vooraanstaand lid van het dubieuze Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN, dr. Philip Lloyd, erkende onlangs dat de temperatuursveranderingen ruim binnen de natuurlijke klimaatfluctuaties vallen zoals die de laatste 8000 jaar hebben plaatsgevonden.

Sterker nog: de standaard deviatie (afwijking) bedroeg in die periode 0,98 graden Celsius, nog boven de 0,85 graden waarmee de planeet de afgelopen eeuw is opgewarmd. ‘Hoewel een klein deel van de temperatuursverandering in de 20e eeuw mogelijk door broeikasgassen werd veroorzaakt, suggeert dit dat het heel waarschijnlijk is dat het grootste deel het gevolg was van natuurlijke variaties,’ aldus Lloyd.

Er leidt volgens De Duitse auteur Edgar Gärtner dan ook geen twijfel meer dat de Westerse bevolking anno 2015 zucht onder een ‘zachte dictatuur’… ‘De emotionele afpersingsmethoden worden vooral in het klimaatbeleid gebruikt. Individuen moeten hun wensen opgeven vanwege een gefabriceerde consensus over de noodzaak van het bestrijden van een door volgzame ‘experts’ als gevaarlijk bestempelde klimaatverandering.’

Het Vaticaan blijkt ook onder Franciscus een rotsvaste en belangrijke partner in de ‘Nieuwe Wereld Orde’ te zijn, die bedoeld is om alle macht zoveel mogelijk te concentreren bij een klein eliteclubje, waar de paus een invloedrijk en machtig onderdeel van hoopt te blijven.

Dat streven van het Vaticaan zal aanstaande donderdag opnieuw worden bevestigd in de volgens waarnemers belangrijkste encycliek sinds die van 1968, toen het gebruik van voorbehoedsmiddelen het centrale onderwerp was. Deze instelling is nu 180 graden gedraaid nu de bevolking hard moet krimpen. De Paus begon dit al door te schemeren in januari toen hij in het vliegtuig onderweg was naar de Filipijnen. Hij zei toen: “Sommige mensen denken dat om goede katholieken te zijn, we ons moeten gedragen als konijnen”, “Nee. Ouderschap draait om verantwoordelijkheid nemen. Dat is duidelijk”.

Daarnaast roepen ze op (om het “klimaat probleem” op te lossen) voor een “Aardse Institutie” tezamen met een “Wereld Raad” en een “Planeet Gerechtshof”, waar iedereen zijn zaak kan voorleggen, vooral de zaken m.b.t. overtredingen van de Aardse Constitutie. De 2 hoofdzaken zijn volgens hun: klimaat verandering en de wereld de-populatie.

Wat we onder de-populatie aanpak moeten verstaan is vraag 2:
1. Op de langzame humane manier: dus door voorlichting en natuurlijk verloop door geen kinderen te nemen.

2. Op de snelle niet humane manier: Vul maar in…..:d.m.v. verspreiden virussen/ziekten, Oorlogen etc. Er zijn hier veel theorieën over.

Van dit laatste zie ik veel tekenen: komende Wereldoorlog 3 d.m.v.China crisis in Chinese Zuidzee en Rusland met VS en Europa n.a.v. Oekraïne. En uitbraak vage ziektes/virussen zoals MERS en De plaagmeningitis, enz.

We zullen het zien de komende tijd wat er in petto ligt voor de mensheid.

Bronnen: xandernieuws en nowtheendbegins