oktober 4, 2022

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Vandaag wil ik met jullie wat verdiepen in TIPP (EU-US Translantic Trade and Investment Partnership). Ja, dat is een hele mond vol en slechts een van de vele zaken die zich afspelen in de wereld welke diepe impact gaat hebben op iedereen. Er gebeurd namelijk veel meer dan we denken en horen, en vaak worden deze zaken in het geheim (zoals bilderberg bijeenkomsten) gesloten. TTIP stond bij hun dit jaar waarschijnlijk onder de agendapunten “Current Economic issues” en “Globalisation”.

Maar wat is TTIP nou eigenlijk en welke gevolgen? Nou, om hier wat meer ligt op te schijnen hieronder een komisch uitleg video.

Zoals je dus ziet, is dit erg verontrustend. Wat nog meer verontrustend is, is dat het Algemeen Dagblad 17 Juli meld dat ze dit voordat Obama aftreed in werking willen hebben gesteld. Ze willen het er dus ondanks wat dan ook doorgedrukt hebben.

Niburu meld dan ook dat er woede was onder de bewustere bevolking. Over de geniepige manier waarop “ons” Europarlement de juridische basis voor de verdere onderhandelingen over het TTIP handelsverdrag heeft goedgekeurd.

Nationale overheden, lui zoals Rutte die ons “vertegenwoordigen”, die straks niets meer hebben in te brengen wanneer ze via de ISDS clausule worden aangeklaagd door investeerders. ISDS, Investor State Dispute Settlement, een arbitragemechanisme dat bedrijven het recht geeft regeringen voor een speciaal tribunaal te dagen als zij hun winsten door nieuwe wetgeving in gevaar zien komen.

Bijvoorbeeld, als Europa GMO voedsel wil weren dan kost dat Monsanto geld (volgens Monsanto dan) en dan mogen ze het betreffende land voor de rechter dagen voor het verlies wat ze door de blokkering lijden (volgens Monsanto dan). Nationale regeringen, laat staan burgers, hebben daar geen enkele invloed op.

Terwijl iedereen zat te slapen is de Duitser Martin Schulz als voorzitter van het Europarlement erin geslaagd om een motie door het Europarlement te drammen waarmee de weg voor een TTIP goedkeuring is vrijgemaakt en waarbinnen de mening van de burger terzijde is geschoven.

De burgerbeweging Stop TTIP die bestaat uit 480 organisaties door geheel Europa, is uiteraard teleurgesteld, zeker omdat ze via hun Europese burgerinitiatief al meer dan 2,3 miljoen handtekeningen hebben verzameld van mensen die tegen TTIP zijn en eisen dat de onderhandelingen met Amerika onmiddellijk worden stopgezet.

Zij zijn van plan om grote protestacties te houden in honderden steden in alle Europese landen. Verder zeggen ze dat ze zullen blijven strijden voor democratie.

De marionetten poppen in Den Haag en Brussel doen precies wat ze is opgedragen bij bijeenkomsten zoals de Bilderberg Conferentie. Zij zullen rijkelijk worden beloond en hebben dan ook geen enkele moeite om de mensen die ze behoren te vertegenwoordigen te verraden. Ondertussen heeft het gros van de bevolking nog geen flauw benul dat ze zijn verraden en dat hun kinderen en kleinkinderen zullen worden opgezadeld met een New World Order waarin de burgers die mogen blijven leven niets hebben in te brengen.

Hoe het arbitragemechanisme ISDS in het uiteindelijke handelsverdrag TTIP zal staan, hangt af van de onderhandelingen erover met de Amerikanen, die waarschijnlijk na de zomer hervat zullen worden. Voor de Verenigde Staten is een verdrag zonder ISDS niet acceptabel. Dat obstakel is dan per nú uit de weg.

De Niburu nieuws site schreef al eerder dat de elite hoe dan ook een manier zal vinden om deze corporate handelsverdragen zoals TTIP, maar ook SOPA, ACTA, SISPA, PIPA er doorheen te drukken en daarvan zijn we nu getuige. Aaron Schwarz probeerde de mensheid hierover ook al in te lichten en moest het bekopen met zijn leven. Zeker omdat Obama al eerder met zijn Fast Track resolutie (zie voorgaande link Aaron Schwarz) ook al nationaal de basis legde in het Amerikaanse congres voor de voortgang van deze onderhandelingen.

Als er niets gebeurt dan zal deze TTIP er op dezelfde ondemocratische wijze worden doorgedrukt als het zogenaamde stabiliteitsmechanisme ESM binnen de EU. En wanneer TTIP eenmaal op zijn plek is dan baant dat de weg naar naar de new world order, waar niemand meer iets te zeggen heeft behalve de bovenste laag van de elite.

Bronnen:
Niburu, AD.nl en infowars.com