december 3, 2022

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Er zijn veel theorieën over de Antichrist en de valse profeet. En net als mijn vorige artikel word er vaak gewezen naar de paus en Obama of zelfs Poetin. Maar ik wil jullie toch nog wijzen op een andere mogelijkheid. Iets waarvan jullie misschien nog nooit over gehoord hebben, maar toch wel heel belangrijk is om te weten.

Want net als de christenen wachten op Jezus, zo wachten de moslims op hun redder de “Mahdi”. En de “Mahdi” zal hun leiden tot de verovering van Jeruzalem. En wat grappig is, waar de bijbel spreekt over de valse profeet, die het “beest” zal bevestigen d.m.v. wonderen en tekenen, verwachten ze ook dat “Jezus” (niet de echte Jezus) de profeet terugkomt en aan de zijde van de Mahdi zal staan en bevestigen.

Het frappante is dat het inderdaad een dikke misleiding zal zijn, want alle christenen verwachten Jezus natuurlijk en dan komt er iemand die zich Jezus noemt (gevolgd door wonderen en tekenen) en dan de “Mahdi” aanwijst als ware god om te aanbidden. En als je dan niet het onderscheid kan maken, dan kan men in die val trappen. Net als Johannes  5:43 zegt: “Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.” Waakzaamheid is daarom geboden.

Hieronder een overzicht van wat de Bijbel zegt over de antichrist en wat de moslims zeggen over hun messias. De overeenkomsten zijn overweldigend…

De Bijbelse antichrist De moslim Mahdi (Hun “messias”, De 12de Imam)
De antichrist zal een leider zijn die grootspraak heeft.“…en een mond die allerlei grootspraak uitsloeg.” Daniel 7:7-8“… Het beest mocht met grote woorden God beledigen, 42 maanden lang.…”  Openbaringen 13:5 De Mahdi zal een leider zijn met grootspraak.“Hij zal zo krachtig zijn dat als hij roept tegen de bergen dat de harde stenen in poeder zullen veranderen.”. (Bihar al-Anwar, Vol. 52, p. 32; Al-Hurr al-Amili, Ithbat al-Hudat, Vol. 6, p. 19)
De Antichrist zal worden begeleid door een valse profeet die mensen ertoe leid hem te volgen.“Het beest en de leugenprofeet, die onder het oog van het beest opmerkelijke dingen had gedaan, werden gevangen genomen. Door die opmerkelijke dingen waren alle mensen verleid, die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden.” Openbaringen 19:20 De ‘Moslim Jesus’ (Niet te verwarren met de Christelijke Jezus) zal terugkeren en helpen de Mahdi te accepteren.“ Het uur zal niet plaats vinden tot het uur en dag de zoon Zoon van Maria (i.e. Jezus) zal neerdalen als een rechtvaardige heerser die zal breken met het kruis, de varkens zullen doden en de Jizya belasting zal neerhalen. Geld zal er in overvloed zijn zodat niemand het meer zal accepteren (als kado). ” (Sahih al-Bukhari, Volume 3, Book 43: Kitab-ul-`Ilm (Book of Knowledge), Hâdith Number 656)
De Antichrist zal een krachtig leger hebben dat de aarde zal beschadigen, dat uiteindelijk ervoor zorgen dat bijna iedereen hem zal volgen (behalve degene die in het boek des levens staan).“Het beest mocht met grote woorden God beledigen, 42 maanden lang. En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen Zijn naam, tegen Zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden.Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken.Alle mensen op aarde zullen hem aanbidden, behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het Lam, dat geslacht is…” Openbaringen 3:4-8 De Mahdi zal ook een krachtig leger hebben dat de aarde zal beschadigen. Wat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat iedereen hem volgt.“Mahdi zal een alliantie ontvangen als Kalief voor de moslims. Hij zal de Moslims leiden in vele gevechten van Jihad.“ Abdulrahman Kelani, The Last Apocalypse, An Islamic Perspective, (Fustat, 2003), pp. 34-35“Als je hem ziet, ga dan en zweer je trouw aan hem…” Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4084 as quoted by Kabbani, p. 231
De Antichrist zal zeven jaar lang een wereldleider zijn en regeren.“ Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten,…” Daniel 9:27“Hij kreeg macht over alle landen en volken..…” Openbaringen. 13:7 De Mahdi zal een wereldleider zijn en regeren voor 7 jaar.“De Mahdi… zal de aarde vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid terwijl het gevuld was met onderdrukking en tirannie, en hij zal voor 7 jaar regeren.” Sunan Abu Dawud, Book 36, Number 4272, Narrated by Abu Sa’id al-Khudri“Vecht tegen de legers van het kwaad, zal een een wereld revolutie leiden en een nieuwe wereld orde vestigen.…”  Ayatullah Baqir al-Sadr and Ayatullah Muratda Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, pp. 4
De Antichrist zal proberen de tijden te veranderen en wetten.“Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken (C) te veranderen.” Daniel 7:25 De Mahdi zal meer dan verwacht de islamitische Kalender adopteren en hiermee de tijden veranderen. Daarentegen zal hij de Sharia wet promoten en hiermee de wetten veranderen.“Hij…zal de mensen regeren door de Sunnah van zijn profeet en de Islam vestigen op aarde.” (unan Abu Dawud, Book 36, Number 4273, Narrated Umm Salamah, Ummul Mu’minin)
Er is een wit paard met een rijder in de bijbel die slecht nieuws is voor de wereld.“…Verder zag ik een wit paard! Op het paard zat iemand met een boog in zijn hand en hij kreeg een kroon op zijn hoofd. Hij trok erop uit als overwinnaar naar zijn volgende overwinning.” Openbaringen 6:2 De Mahdi komt op een wit paard“het is duidelijk dat deze man de Mahdi is welke zal rijden op het witte paard en zal oordelen bij de koran (met rechtvaardigheid) en met hem zullen mannen zijn met merken van (zabiba) op hun voorhoofden.” ‘Izzat and ‘Arif
De Antichrist en de valse profeet zal een wereld godsdienst opdringen.“ en iedereen kon dwingen het te aanbidden. Wie dat niet deed, werd gedood…“ Openbaringen 13:15 De Mahdi zal de Islam de enige geaccepteerde religie maken.“Hij…zal de mensen regeren dmv de sunnah van hun profeet en islam vestigen op aarde.” (unan Abu Dawud, Book 36, Number 4273, Narrated Umm Salamah, Ummul Mu’minin)
De Antichrist zal de ongelovigen executeren door onthoofding.“Ik zag ook de zielen van de mensen, die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en het teken op hun voorhoofd of hand geweigerd. . ” Openbaringen 20:4 De Mahdi zal ongelovigen executeren door onthoofding, als ze niet geloven in islam.“Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen, sla dan daarom hun hoofd af en sla alle toppen van hun vingers af”  Surah 8.12“Daarom, wanneer je de ongelovigen tegenkomt (in gevecht), hak hun hoofden er af…” Surah 47:4
De Antichrist zal alle Joden en Christenen doden. He zal iedereen doden die tegen hem in opstand komt.“Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen.…” Openbaringen 13:7 De Mahdi zal iedereen doden die in opstand komt tegen islam. Hij zal de Jood en de Christen doden.“Moslims neem zowel niet Joden als Christenen tot je vrienden. Ze zijn vrienden van elkaar. Wie van jullie hun vriendschap zoekt, zal een van hen worden  allah leidt geen slechtdoeners.” Surah 5.51“Dood de overspelers wanneer je ze vind, Arresteer ze, val ze aan en lok ze in de val.” Surah 9.73
De Antichrist zal Jeruzalem aanvallen en innemen…Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen om te vechten tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen…” Zacharia 14:2 De Mahdi zal Jeruzalem veroveren.“Jeruzalem zal de locatie zijn van de waar geleide kalifaat en het centrum zijn van de islamitische heersing welke bekleed zal worden door de imam al-mahdi” (Sahih Muslim, Book 041, Number 6985)
De anticrist zal vele wonderen en tekenen laten zien.Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.” 2 Thess. 2:9Dat tweede beest deed buitengewone dingen; het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel regenen. Door de opmerkelijke dingen die het tweede beest onder de ogen van het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Openbaringen 13:13-14 De Mahdi zal veel wonder en tekenen laten zien.“In de laatste dagen van mijn Ummah [universal Islamic community], zal de Mahdi verschijnen. allah zal hem kracht geven over de wind en de regen en de aarde zal zijn gebladerte geven. hij zal rijkdom uitbundig weggeven, kuddes zullen er genoeg zijn, en de Ummah zal groot zijn en geeerd…” (Sahih Hakim Mustadrak, related by Abu Sa’id al-Khudri (4:557 and 558), as quoted by Kabbani p. 233)
De Antichrist zal de mensen een teken geven op de hand of voorhoofd die hem trouw zweren.Het tweede beest had iedereen in zijn macht; klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam of het nummer van het beest zijn. Openbaringen 13:16-17 Volgers van de Mahdi zullen het merkteken ontvangen.Moslims zullen ‘bismillah’ (in the naam van allah ontvangen), ongelovigen zullen ‘bismilkafir’ (in the naam van ongelovigen) ontvangen

De moslims verwachten deze “nepperd” in 2015/2016 en het nieuws daarbij dat een Rabbi leider aangeeft dat “de messias” (de “nepperd” wel te verstaan) aan het einde van het sabbatical jaar komt (=29e dag van Elul welke 12 september in de gregoriaanse kalender is).  En daarbij we nog de paus hebben te mekkeren dat christenen en moslims dezelfde God hebben (dit artikel is hierbij ook interessant) en hiermee als ware de weg plaveit, zodat zowel christenen en moslims de “Mahdi” kunnen aanbidden of het beeld als deze arriveert. Dit maakt het allemaal nogmaals eens duidelijk om waakzaam te zijn voor de nabije toekomst.

De video hieronder (extreem aanbevolen) laat alles heel duidelijk zien inclusief het merkteken van de antichrist.

Bronnen:
before it’s news, 
Zenit.org