Bewapening terroristen begonnen: Vuurwapens gevonden in asielzoekerscentra

Het vluchtelingen verhaal staat niet stil. In Nederland rollen nu de eerste aanranding buiten de massale verkrachtingen in AZC het nieuws in. Een gepensioneerde RAF officier die in Duitsland woont beschrijft het asiel probleem als een “chaos”. Mensen worden letterlijk uit hun flats en huizen gezet door de massa’s asielzoekers. Daarnaast worden winkels geplunderd en de politie worden overwelmt en kan blijkbaar niks tegen ze doen. De media schrijft hier niks over.

Daarnaast zegt Angela Merkel dat de grenzen lekker open moeten blijven en zegt ze dat de mensen zich geen zorgen moeten maken en dat de Duitsers mede oorzakers zijn van het vluchtelingen probleem en daarom ook mee moeten dragen in de vluchtelingen. Als dat niet genoeg is, zegt ze tussen neus en lippen erbij dat de Duitsers niet moeten klagen want de Duitsers zijn schuldig. Zie onderstaande onvoorstelbare video.

En last but not least, is het begin van het bewapenen van vluchtelingen nu een feit. Xandernieuws schrijft het volgende :

Geruchten dat Amerikaans leger migranten wapens levert voor terreuraanslagen in Europa – Angst voor burgeroorlog: Vraag naar wapens en munitie onder burgers in Duitsland en Oostenrijk geëxplodeerd, wapenhandelaren spreken van ‘pure paniek’ – Oostenrijkse burgers zetten eigen grenswacht op om migranten te stoppen


Spandoek boven een snelweg bij Stuttgart met de tekst ‘Jullie kinderen zullen tot Allah bidden of sterven’.

In diverse asielzoekerscentra in Duitsland zijn vuur- en steekwapens aangetroffen. In een AZC in Mecklenburg-Vorpommern werden in een container met ‘hulpgoederen’ ook wapens zoals Kalashnikovs en munitie gevonden. In het Zuid-Duitse Donaueschingen trof de politie in een noodopvang steekwapens en voor gevechten bewerkte stalen staven aan. Kortom: de bewapening van potentiële terroristen om -zoals ISIS ons meerdere malen heeft beloofd- aanslagen op de Europese bevolking te plegen, is begonnen. Extra verontrustend zijn nog onbevestigde berichten die erop lijken te wijzen dat migranten doelbewust zwaar bewapend worden door Amerikaanse leger.

In augustus vielen in Hessen 14 migranten al eens een onderkomen van andere asielzoekers aan. Afgelopen week gingen meer dan 100 Syriërs en Afghanen in Leipzig met elkaar op de vuist. De politie moest 40 wagens inzetten om de situatie te kalmeren. Dit soort ‘incidenten’ zijn volgens veel gewone Duitse burgers dagelijkse praktijk, maar worden doelbewust zo goed als doodgezwegen door de landelijke media en politiek.

‘Openbare orde op rand van instorten’
‘Ach, zo lang ze zich op elkaar richten, hebben wij er geen last van,’ zullen veel mensen waarschijnlijk denken. Daar dreigt echter mogelijk al op korte termijn verandering in te komen. Ministers en overheidsinstanties in Duitsland en Oostenrijk constateren namelijk dat de binnenlandse veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden en de openbare orde op de rand van instorten staat.

Zo waarschuwt het voormalige hoofd van de Oostenrijkse Binnenlandse Veiligheidsdienst, Gert Polli, dat Europa het zicht op terroristen onder de migranten volledig is kwijtgeraakt. Ook volgens hem is het de strategie van ISIS om zoveel mogelijk als vluchteling vermomde terroristen naar Europa te sturen, die op zeker moment in de toekomst massaal aanslagen gaan plegen. In de media wordt dit gevaar gebagatelliseerd, maar intern zou er in de Oostenrijke overheid al gesproken worden over talloze aanslagen en grote etnische en religieuze conflicten die het afkondigen van de staat-van-beleg noodzakelijk kunnen maken

Oostenrijkse burgers zetten eigen grenswacht op
Veel Oostenrijkers vinden dat hun regering veel te weinig doet om de migranteninvasie een halt toe te roepen, en zijn onder het motto ‘Österreich Braucht Dich!” zelf begonnen met het opzetten van een burger-grenswacht. ‘Als onze politiek ons thuisland niet beschermt, moet het volk zelf actief worden. Bij overstromingen hebben we vloedhulpen nodig, bij brand een vrijwillige brandweer. Bij de huidige volksverhuizing en het politieke bankroet moet het volk zelf organiseren.

Vraag naar vuurwapens geëxplodeerd; wapenhandelaren: ‘Pure paniek’
Volgens tal van onafhankelijke berichten is de vraag naar vuurwapens en munitie in zowel Oostenrijk als Duitsland geëxplodeerd. De meeste online shops zijn helemaal uitverkocht. Wapenhandelaren spreken de laatste weken zelfs van ‘pure paniek’ onder de mensen, omdat velen gezien de toestroom van miljoenen moslim migranten bang zijn voor geweld en zelfs burgeroorlogen.

‘Amerikaanse leger brengt zware wapens naar asielzoekerscentra’
Diverse Duitsers berichten dat het Amerikaanse leger bij onder andere Mannheim oude kazernes heeft gereactiveerd en daar zware wapens naartoe verplaatst heeft, maar geen troepen. Wel zouden ’s nachts kilometers lange militaire colonnes op de autobahnen te zien zijn. Sommigen vrezen dat de enorme hoeveelheden wapens ook bedoeld zijn voor asielzoekerscentra, zodat migranten aanslagen in Europa gaan plegen, waarna het leger een voorwendsel heeft om hard in grijpen – vooral tegen de protesterende autochtone bevolking, wel te verstaan.

Een andere gehoorde verklaring is dat de wapens en troepenverplaatsingen actieve voorbereidingen zijn op een door de NAVO geprovoceerde escalatie van het conflict in Oekraïne, zodat de door de regering Obama geplande oorlog met Rusland uitbreekt.

Links wil mensensmokkel naar Europa legaliseren
‘Links’, dat juist pro-islam en pro-immigratie is, roert zich echter ook. Die Linke, een Duitse versie van GroenLinks, eist dat niet-commerciële mensensmokkel naar Europa gelegaliseerd wordt, zodat het voor migranten veiliger en goedkoper –en dus nóg makkelijker- wordt om hier te komen. Met dergelijke maatregelen is het niet moeilijk te bedenken dat de asielzoekerstsunami tot vele tientallen miljoenen zal aanzwellen.

‘Debatteren’ volgens regels van het Derde Rijk
De Spiegel, spreekbuis van de regering in Berlijn, oppert dat de democratie maar deels moet worden afgeschaft om de protesten tegen de massa immigratie de kop in te drukken. ‘Debatteren mag voortaan alleen als het volgens bepaalde politieke richtlijnen verloopt. Zo functioneerde het Derde Rijk ook al,’ luidt een van de kritische commentaren. Dat volgens peilingen 68% tot 77% van de Duitsers tegen het ruimhartige asielbeleid van bondskanselier Merkel is wordt -zoals we van de gevestigde orde gewend zijn- gewoon genegeerd.

Jezus is de “Aleph Tav – את”!

Hier een korte studie over de Alpeph Tav (את). Voor lange tijd was de Aleph Tav nooit correct vertaald. The Aleph Tav kun je alleen vinden in het originele Hebreeuwse taal. en was nooit vertaald in de engelse versies van de bijbel. De Aleph Tav word meer dan 7000 keer in de Tanach gevonden! God plaatste de Aleph Tav in geselecteerde plaatsen door de geschriften heen. Als je die eenmaal vind en hoort dan geeft dat een groter begrip van de geschriften.
בראשית              בר                אלוהים        את      השמים    ואת         הארץ
de aarde   ??   de hemel   ??    God(E-lo-him)    maakte     In den beginne

De את (Aleph-Tav) is niet vertaald. Waarom niet? Volgens de Strong Woordeboek is het woord niet vertegenwoordigd. Johannes sprak Hebreeuws, net als Jezus (Yeshua).  Op Patmos Zei Yeshua tegen Johannes (Openbaringen 22:13): Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Vanuit het Hebreeuws: “Ik ben de Aleph-tav”.

Johannes 5:39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, 40maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Hier zegt Jezus (Yeshua) het zo mooi: “Welnu, de Schriften getuigen over mij“, en dat is letterlijk zo! Zijn naam staat overal in verweven, en in Zijn naam is eeuwig leven!

In Genesis 1: staat er dus correct vertaald: In den beginne schiep God: את (Yeshua) de hemel את (Yeshua) en de aarde. 

Een ander is het verhaal van Jacob en Ezau. Voordat hij zijn 1ste geboorterecht had afgezworen had Ezau nog een aleph tav achter zijn naam. Na zijn weggeven niet meer. Nog een mooi voorbeeld in Ruth is namelijk voordat ze verlost is door Boas heet ze Ruth, maar na de verlossing is het Ruthאת of te wel, heeft ze het merkteken van Jezus. Dit geld ook voor ons!

Zo zijn er dus duizenden van zulke verwijzingen naar Jezus in de Tenach. Wij wisten dat natuurlijk al, want in Kolossenzen 1:16 staat: Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Jezus kent zijn schapen bij Zijn naam. Zie onderstaande de video waar ik het uit vertaald heb.

Vanavond tot morgen avond is de Grote Verzoendag!

Vanavond begint de Grote verzoendag (Jom Kipoer) wat de 10 dagen van inkeer (vanaf Rosj Hasjana) afsluit en vandaar een kort artikel over de betekenis van deze dag. Ik heb een groot stuk ervan vertaald vanaf deze pagina die het naar mijn mening goed uitlegt. Als je het hele stuk wil lezen (engels) ga dan naar bovenstaande link.

Oude testament Symboliek

Leviticus 16 beschrijft hoe God van oudsher Israël instrueerde om de Grote Verzoendag te onderhouden. Al hoeven christenen geen dieren te offeren die dag, voegt dit hoofdstuk aanzienlijk bij bij het begrijpen van Gods plan.

Je ziet dat de priester 2 bokken voor een zonde offer moest kiezen voor de mensen, en hen moest presenteren voor God (Leviticus 16:5-7). Aaron, de hogepriester, ging dan een lot werpen  “voor de Heer” welke hij dan ging offeren as brandoffer (Leviticus 16:8-9). Deze bok representeerde Jezus Christus, welke zou worden geslacht als losprijs voor onze zonden.

De andere bok diende als compleet ander doel: “Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.” (Leviticus 16:10). Je ziet hier dat deze bok niet gedood moest worden. “En Aäron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten.22 zo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten.” (Leviticus 16:21-22).

De priester koos door het lot de “zondebok” of “azazal” zoals het woord blijkt in het originele Hebreeuws. Vele geleerden identificeren azazel als de naam van een demon die de woestenij bewoonde (Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. 1, p. 326). De azazel bok representeert satan, welke de verantwoordelijkheid draagt voor de zonden van de mensheid (Leviticus 16:22) vanwege de misleiding die hij opgedrongen heeft op de mensheid.

De hoge priester legde de handen op de bok en beleed de zonden/slechtheid, rebellie van de mensen. Waarom deed hij dat? Als huidige regeerder van de wereld, draagt de duivel verantwoordelijkheid voor zijn perversiteit, in verleiding en het dwingen van de mensheid om te zondigen. “Het zenden van de zonden beladen bok … betekende de volledige verwijdering van de zonden van de mensen en het overhandigen van als het ware aan de kwade geest aan wie zij behoorden” (The One Volume Bible Commentary, 1975, p.95).

Een zondebok in modern gebruik is iemand oneerlijk verantwoordelijk houden van een fout van iemand anders. Echter, het moderne Engelse woord zondebok kan niet goed worden toegepast op de satan; de duivel en is geen zondebok in de moderne zin van het woord. (Al hoewel sommige Bijbel vertalingen het woord “zondebok” gebruiken, vertaald Green’s Literal Translation het meer accuraat als “geit van vertrek”). In plaats van ten onrechte de schuld dragen voor de zonde, zal Satan terecht verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen opzettelijke handelingen waardoor hij de mensheid heeft geleid tot zonde voor duizenden jaren.

De symboliek van de levende bok loopt parallel met het lot van Satan en zijn demonen, die aan het begin van Jezus’ heerschappij over de volken zullen worden verwijderd. Het boek Openbaring beschrijft deze verwijdering : “En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn…. “(Openbaring 20:1-3).

Dus de duivel en zijn demonen, die de mensheid duizenden jaren hebben geleid in elke slechte daad denkbaar, zullen worden verwijderd op een plaats van terughoudendheid (Openbaring 20:2 ). Volledige wereldwijde verzoening met God kan niet plaatsvinden totdat de bron van zoveel zonde en lijden uit het beeld is.

De moderne toepassing van het Feest.

Laten we nu kijken naar de specifieke instructies over hoe en wanneer dit evenement te houden. “Maar op de tiende dag van deze zevende maand zal de Verzoendag zijn”, zegt God . “Het zal een heilige samenkomst voor u zijn; gij zult uw zielen verootmoedigen … ” ( Leviticus 23:27 ) .

Hoe “verootmoedig je ziel ” op deze dag? Verootmoedigen komt van het Hebreeuwse Ana , wat betekent “te worden verootmoedigt, worden gebogen, vernederd worden, zachtmoedig”. Hetzelfde woord wordt gebruikt in verband met het vasten in Psalm 35:13 , Jesaja 58 : 3 , 5 en Ezra 8:21. Vasten betekent zich te onthouden van eten en drinken (Esther 4:16).

Dus waarom vertelt God ons om te vasten tijdens deze specifieke 24 uur? Vasten drukt ons nederige verlangen uit om dichter bij God te kunnen komen. De Grote Verzoendag vertegenwoordigt een komende tijd van verzoening, met Satan verbannen en de wereld verwoest door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de aanloop naar deze tijd, waar een vernederde en berouwvolle mensheid eindelijk met God zal verzoenen.

Weinigen begrijpen wat de redenen zijn voor het vasten. Vasten is niet God buigen naar onze wil. Wij vasten niet om iets van God te ontvangen, behalve Zijn overvloedige genade en vergeving voor onze menselijke zwakheden. Vasten helpt ons herinneren hoe tijdelijk ons fysiek bestaan ​​is. Zonder voedsel en water, zouden we al snel vergaan. Vasten helpt ons beseffen hoezeer wij God nodig hebben als de gever en onderhouder van het leven.

We moeten altijd op de Grote Verzoendag vasten in een berouwvolle gemoedstoestand. Let op de profeet Daniël met de voorbeeldige houding tijdens het vasten: “Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. 4Ik bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld” (Daniël 9:3-4).

De vroegere kerk deed ook aan de Grote Verzoendag. Meer dan 30 jaar na de dood van Christus, verwees Lucas nog steeds naar deze dag, waarin staat dat “En als veel tijd verlopen, en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was” (Handelingen 27:9). Bijna alle Bijbel commentaren en woordenboeken erkennen dat “het vasten ” verwijst naar de Grote Verzoendag.

Nog een andere belangrijke les komt tot ons door de Grote Verzoendag. We hebben al gezien dat de geslachte bok het offer in onze plaats van Jezus Christus vertegenwoordigde, die de doodstraf op Zich nam die we hebben verdiend door te zondigen. Maar Jezus Christus bleef niet dood; Hij kwam weer tot leven. Wat leert de Grote Verzoendag ons over de rol van Christus na Zijn opstanding?

Leviticus 16 : 15-19 beschrijft een plechtige ceremonie die slechts één keer per jaar werd uitgevoerd, op de Grote Verzoendag . De hogepriester was er om het bloed van de geslachte bok te nemen in het heilige der heiligen – het heiligste deel van de tabernakel – en aan de genade zetel. De verzoendeksel was symbolisch voor de troon van de almachtige God. De hogepriester speelde de functie na van Christus voor de berouwvolle christenen. Na te zijn opgevaren naar de troon van God om het bloed van Zijn offer te presenteren, waar Christus voor ons pleit – zoals Hij heeft gedaan sinds zijn wederopstanding- als onze Hogepriester .

Het boek Hebreeën maakt deze symboliek duidelijk. “Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.” (Hebreeën 9:11-12)

Omwille van het offer van Christus, genieten we van directe toegang tot de ware genadetroon -het troon van onze barmhartige, liefhebbende God. Dit was op dramatisch en wonderbaarlijke wijze gedemonstreerd op het moment van de dood van Christus, wanneer “de sluier van de tempel,” met betrekking tot de toegang tot het Heilige der Heiligen, “scheurde in twee van boven naar beneden” (Mattheüs 27:51; Marcus 15:38). Deze massale gordijn werd verscheurd in een dramatische getuigenis van de toegang die we nu hebben tot Gods troon.

Vele verzen in de Hebreeën brieven vermelden de rol van Christus als onze Hogepriester en bemiddelaar. Vanwege Zijn offer voor ons, kunnen wij “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” (Hebreeën 4:16). De Grote Verzoendag beeldt dus de liefdevolle verzoening die alle mensen kunnen hebben met God door Christus Zijn offer. Het toont ook de opmerkelijke waarheid dat Satan, de auteur van de zonde, uiteindelijk zal worden verwijderd, zodat de mensheid verzoening met God op een universele basis eindelijk kan bereiken.

Zoals je ziet is dit een fantastisch beeld van de nabije toekomst. Heel veel zegen allemaal voor de komende tijd!