“Vluchtelingen” moslims overspoelen Europa!

Ik wil hierover toch even een topic plaatsen over deze gang van zaken. Dit, aangezien hier een erg duivels plan achter zit. Waar ik het over heb zijn de miljoenen “Vluchtelingen: die Europa op dit moment overspoelen! En begrijp me niet verkeerd, er zit een deel bij die echt slachtoffer zijn en echt opgevangen moet worden. Maar op dit moment is er een overspoeling van islamieten welke niet oorlogslachtoffers zijn maar hier zijn met een doel. Het doel is volledige overname van Europa. Een beetje ver gezocht? Laat het me jullie verduidelijken, te beginnen met onderstaande video.

Met dit in het achterhoofd zou er zelfs zonder vluchtelingen dit al een enorme impact hebben over de samenleving. Maar het gaat verder, er is op dit moment een gigantische vluchtelingen stroom van miljoenen gaande naar Europa vanuit Afrika en Syrië en andere islamitische landen.

Xandernieuws berichte 30 Juli al dat ze hele wijken overnemen in Duitsland: ‘Flüchtling, Flüchting über alles,’ noemt de Duitse journalist-auteur Udo Ulfkotte spottend de welkomstcultuur voor immigranten bij onze Oosterburen – een die volgens een recent gelekt document in ons land overigens minstens zo vriendelijk is. Terwijl de door het linkse establishment gecontroleerde media hosanna blijven schrijven over de toestroom van honderdduizenden vluchtelingen naar Europa, ziet de realiteit er voor steeds meer gewone burgers totaal anders uit. De Duitse politie bevestigt wat we enige tijd geleden al schreven, namelijk dat complete wijken en gebieden door immigranten worden overgenomen. Hier wordt niet langer het Duitse, maar veelal het islamitische ‘recht’ gehandhaafd.

We schrijven moslim immigranten, omdat het overgrote deel van de asielzoekers die naar Europa komen uit Noord Afrika en het Midden Oosten komt en de meesten van hen moslim zijn. Een kleiner deel is afkomstig van de Balkan en Oost Europa.

De politieleiding van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, grenzend aan Nederland (vanaf Enschede tot het uiterste zuiden van Limburg), erkent inmiddels dat vooral in het Roergebied complete wijken en stadsgebieden zijn overgenomen door immigranten. De politie heeft hier feitelijk niets meer te zeggen. In veel van deze rechtsloze gebieden heersen criminele migrantenbendes en/of wordt een vorm van de islamitische Sharia wet opgelegd. Winkeliers, bedrijven en autochtone Duitsers die niet konden verhuizen leven hier voortdurend in angst.

De onafhankelijke linkse journalist Gerhard Wisnewski waarschuwt dat de Europese politici en de NAVO ‘de oorlog tegen de Duitse en Europese bevolking met behulp van het migrantenwapen tot het bittere einde zullen blijven voeren’. Volgens Wisnewski is de gevestigde orde erop uit om van heel Europa een grote ‘asielstaat’ te maken, en wordt bewust het ontstaan van extreemrechtse terreurgroepen uitgelokt. Die zullen dan worden aangegrepen om stringente ‘anti-terreurwetten’ door te voeren,  waardoor aan al onze vrijheid definitief een einde zal worden gemaakt.

Op 3 augustus, meld Xandernieuws:

Anti-immigratie? Dan bent u een terrorist
Bij onze oosterburen is goed te zien waar het ook in de rest van de EU naar toe gaat, namelijk dat iedereen die zich openlijk verzet tegen de massa immigratie niet enkel als ‘extreemrechts’ en ‘populistisch’ wordt weggezet, maar ook crimineel zal worden genoemd. De volgende stap is volgens Wisnewski dat mensen, bewegingen en partijen die ‘anti-islam’, ‘anti-immigratie’ en ‘anti-EU’ zijn zelfs als terroristen zullen worden beschouwd en behandeld. Nu al vergelijken de Duitse media ‘rechtse’ demonstranten met terreurgroepen als de Rote Armee Fraction (RFA) en de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU).

Volksprotesten zullen keihard worden onderdrukt
Politie en geheime diensten in Europa zouden al geruime tijd werken aan scenario’s waarbij de te verwachten volksprotesten tegen immigratie en de islam met grof geweld de kop in zullen worden gedrukt. Dat geweld zal overigens eerst worden uitgelokt door ‘provocateurs’ in deze protesten te laten meelopen – ‘Trojaanse paarden’ van de overheid, die als eersten met stenen en brandbommen zullen gooien, juist om politie ingrijpen uit te lokken en zo in de media een vals en negatief beeld te schetsen van de demonstranten. Tegelijkertijd zullen immigranten nog meer dan nu al het geval is enkel als slachtoffers worden geportretteerd.

Stap voor stap wordt op deze wijze iedereen die openlijk kritiek uit op het beleid van de EU en zijn lidstaten in het verdomhoekje gezet, belachelijk gemaakt en monddood gemaakt. Daarmee wordt de democratie verder uitgehold; het volk zal uiteindelijk niets meer te vertellen hebben, omdat de staat meent te weten wat wel en wat niet goed en geoorloofd is en in toenemende mate bereid zal zijn zichzelf met extreme maatregelen te handhaven. Volgens Wisnewski doet dit denken aan ‘een stalinistisch wereldbeeld, waarin de autoritaire staat per se met de democratie gelijk wordt gesteld’.

Intussen loopt het gigantisch uit de hand en kan Italie en Griekenland en Macedonie en Hongarije de stromen niet meer aan. En ze gaan allemaal naar Duitsland en Engeland en Frankrijk op dit moment waar het regelrecht drama is! Alleen al in Duitsland is de verwachting voor dit jaar 800.000 vluchtelingen (nee geen nul teveel)! In Dortmund alleen al komen er dagelijks 1000 per dag bij!

De Islamitische Staat (ISIS) kwam opnieuw met de verklaring dat deze honderdduizenden moslims nog maar het begin zijn, en het Kalifaat tussen nu en 2020 vele miljoenen als vluchtelingen vermomde aanhangers naar de EU zal sturen. Over het doel maken ze geen geheim: terreur en oorlog voeren tegen de ‘ongelovige’ en christelijke Europese bevolking, zodat ons continent wordt onderworpen aan de islam. Iedere Europeaan die weigert zich te bekeren moet worden vermoord.

In eigen land zullen met name D66 en GroenLinks aanhangers –de politieke partijen die het meest pro-immigratie en pro-islam zijn- ongetwijfeld staan te juichen bij het vooruitzicht dat de laatste resten van de Joods-christelijke basis van onze samenleving dan definitief zullen worden uitgeroeid en worden vervangen door een gecombineerde islamofascistische linksgroene ideologie, ook wel het eurosocialisme genoemd. Maar ook het kabinet Rutte zal zoals we gewend zijn gewillig met de eurocraten blijven meewerken.

Europa wordt belegerd – herstel: Europa is het doelwit van een invasie, want een belegering impliceert dat er ook een verdediging tegen de aanval is. Het tegendeel is echter het geval: de lidstaten van de EU zetten hun deuren wijd open voor miljoenen moslims uit het Midden Oosten en Noord Afrika. ‘Vluchtelingen’ worden ze door media en politiek genoemd. ‘Onze jihad strijders, om jullie te veroveren en te onderwerpen,’ zegt ISIS. Wie heeft gelijk?

Waar halen ze het geld vandaan?
Alle demagogie van de heersende Europese elite ten spijt, niemand van hen heeft ooit maar een seconde aandacht willen schenken aan legitieme vragen zoals waar al die vluchtelingen de € 7000 a € 14.000 p.p. (3) vandaan halen die de deels door de VS betaalde (4) mensensmokkelaars voor een ‘ticket’ naar Europa rekenen. Voor dat geld hadden ze minimaal een jaar met een compleet gezin zeer royaal in hun eigen land kunnen blijven wonen.

Waarom nemen hun mede moslims hen niet op?
Een andere vraag die niet gesteld mag worden: waarom weigeren steenrijke Arabische oliestaten zoals Saudi Arabië om hun vluchtende mede moslims op te nemen, en sturen ze hen doelbewust bijna allemaal naar Europa, waar de snel groeiende invloed van de islam, die op vrijwel alle gebieden totaal onverenigbaar is met de Westerse cultuur, juist voor almaar grotere sociale, maatschappelijke en economische instabiliteit en onrust zorgt? De vraag stellen is hem beantwoorden, zoals u inmiddels weet.

Maar hoe komt het nou dat Europa zo welwillend op dit moment deze moslim vluchtelingen opneemt? Misschien was het bezoek van Obama van afgelopen juni wel een grote reden. Maar wat heeft Obama er mee te maken? Nou misschien omdat hij zelf moslim is? En meespeelt in het hele overname traject van de islam. Maar dan zeg je misschien:”Obama is Christen, dat heeft hij zelf gezegd!” oh ja? Check onderstaande video en dan ben je gauw van idee veranderd.

Misschien toch even iets om achter je oren te krabben wat er aan de hand is op dit moment. Er komen steeds meer incidenten waar de media over zwijgt. Neem bijvoorbeeld Frankrijk, waar ze zwaar te lijden hebben onder de rebelse vluchtelingen.

of in Griekenland

Of Hongarije

En ga zo maar door. Mensen zien dit niet in de media, alleen maar zielige vrouwen en kinderen welke bijna sterven van de ellende. Maar dat is een verdraaid plaatje. Want weet jullie dat 9 van de 10 vluchtelingen zijn jonge mannen! Xandernieuws schrijft hier ook over:

Dezelfde schandalige misleiding door de media vindt in een heel Europa plaats. Een Duitse lerares aan een middelbare school schrijft hoe verbijsterd ze was over de beelden die de grote zenders in haar land tonen van de aankomst in München van een uit Salzburg afkomstige trein vol vluchtelingen.  

Ze vertelt dat ze zelf ook aan boord van deze trein zat. In Oostenrijk filmden de TV-camera’s enkele burgers die de vluchtelingen met tassen voedsel en andere spullen opwachtten. Op het journaal werd dat ‘De Salzburgers heten de vluchtelingen welkom’. De lerares schrijft dat niet één cameraman aandacht voor had voor de verder volledig met jonge, krachtige mannen gevulde wagons, die zonder uitzondering allemaal op de meest moderne smartphones aan het kijken waren. ‘Worden deze vluchtelingen op hun weg over de Balkan soms met de nieuwste smartphones uitgerust?’ vraagt ze zich af.

‘Toen ik die vele jonge mannen, allemaal goed gekleed, bekeek, vroeg ik me af hoe bij ons het beeld van hulpbehoevende vluchtelingengezinnen ontstaat…. Ik kan bevestigen dat ook in München doelbewust de enkele aanwezige vrouwen met kinderen werden gefilmd en werden geïnterviewd.’

Misschien begint het ons een beetje door te dringen wat hier nu op dit moment gaande is. De Paus wel, want die zit er ook bij betrokken. Hij kondigde gisteren nog af om een vluchteling (=moslim) “familie” (meest mannen dus) op te vangen in je huis?!! We hebben half niet door wat hier op dit moment aan de hand is!

6 Comments
 1. A.Ruygrok 2 jaar ago

  De vijanden van het Westen zijn niet de Moslims onder welke noemer dan ook, IS , El Qaida of hoe ze ook mogen heten, zij doen maar wat hun geloof en Ideologie hen ingeeft en/of aanreikt, nee, het zijn onze eigen leiders, welke niet gehinderd door enige kennis van zaken, bang en dom als men is, in de verste verten er geen idee van hebben dat regeren vooruit zien is, dit laatste kan de Islaam absoluut niet worden verweten!
  Maar ze zijn wel gekozen en een volk krijgt leiders zoals het zelf is.
  Verder er is niets nieuws onder de Zon, enige tijd geleden werd Europa e.v. ook verkwanseld, en in grote ellenden gedompeld, aan het Hitler Regime door, kort gezegd Laffe Politici.
  Moeten wij dit dan maar gelaten over ons heen laten gaan..? Neen, natuurlijk niet, maar wij hebben wel onze Christelijke Identiteit massaal op geofferd aan met name het Materialisme en een Abnormale Bande en Zedeloosheid, en wie de God van de Bijbel de rug toekeert ervaart, het zij particulier of als volk(en), vroeg of laat Zijn ongenoegen, de groteWereld oorlogen uit de vorige eeuw waren slechts voor- en kinderspel van het geen ons nog te wachten staat.
  A.Ruygrok, Monster

 2. Conan 2 jaar ago

  Gaan wij ons llaten aflsachten gelijk lammetjes ?

  Zie Boek Openbaring “Wanneer zal U het onrecht dat ons is aangedaan wreken ? Wacht nog een beetje tot ook alle anderen gedood zijn door het zwaard vanwege hun getuigenis van Mij, zei Jezus aan de martelaars …”

 3. wil 2 jaar ago

  Hier zijn ze al langer mee bezig, in Engeland, en Frankrijk, zijn al aria,s waar politie, niet durft te komen.
  Dit is niet van van vandaag.
  Als Europa vol is gestroomd, komt er wel heel veel geld los, van de Arabische landen, maar dan voor moskees te bouwen.
  Voel me nu al een vreemdeling in mijn land.
  Turkijen in de unie, dan is het hek van de dam.
  Fijn al die onrust, wat is het antwoord????????
  Grenzen dicht voor moslims , maar dan wel nu.

 4. Kees 2 jaar ago

  De schrijver van dit stuk heeft gelijk: er is gewoon een mosliminvasie van Europa aan de gang en de politici laten alles maar gebeuren, het is gewoon niet te geloven. Er waart een eigenaardige slapjanus geest door Europa, de media en de politici hebben hun indoctrinatiewerk goed gedaan.De politici verkwanselen onze vrijheid, onze identiteit, alles. Zij verloochenen het volk dat zij vertegenwoordigen en zoiets heet HOOGVERRAAD !! De welvaart heeft in Europa niet alleen de ontkerkelijking en verloedering meegebracht maar ook verwekelijking. Veel binnengekomen moslims zullen radicaliseren, zijn doen zich nu zielig voor maar zijn het niet. Het Paard van Troje wordt binnengehaald.

 5. Florac Bosch (@FloracBosch) 1 jaar ago

  EU en Turkije probleem!

  Terwijl de waarden van onze westerse democratie en de betekenis van de Turkse cultuur nog steeds tegenover elkaar staan, wilt dit land zonder enkele hervorming onmiddellijk lid worden bij EU? Wie begrijpt de waanzin niet? De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke, politieke en territoriale impact, omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa.

  Jihadisten willen straks alles opleggen als 80 Miljoen agressieve Turken zonder visum Europa binnendringen…!
  Schande dat we daar nog mee zaken doen met Turkije!? De mensenrechten die continue worden getreden met voeten!
  Veel Europese politici, falende oude garde verraadt eigen bevolking! Nieuwe verdrag tussen Turkije en EU is een nieuwe val voor de Europese volkeren! De overheid laat zich door deze Islamisten gewoon bedriegen. En wij moeten straks nog miljoenen turken opnemen!
  Zodra de moslimbevolking in dit land, dat zo dom is geweest islamitische immigranten in grote getale op te nemen, een kritische omvang bereikt, beginnen zich zichtbare veranderingen te ontwikkelen. Complete wijken in westerse steden worden plaatsen waar wanneer men zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften houd, wordt uitgescholden, aangevallen of verkracht. Geleidelijk begint zelfs de politie dergelijke gebieden te mijden, omdat elke arrestatie van een moslim crimineel Jihadist kan uitmonden in felle tegenstand en rellen – vaak goedgekeurd door de liberale linkse media vanwege “religieuze discriminatie” en “racisme.” Meer en meer vrouwen beginnen de burka of sluier te dragen. In dit stadium neemt de vraag naar moskeeën toe, die als centra van macht dienen en als symbolen voor de islamitische overwinning. Wanneer uiteindelijk het volk door politici en media vertrouwd is gemaakt met de vereiste islamitische ‘vroomheden’, beginnen moslims hun recht op te eisen voor meer afscheidingen in openbare voorzieningen, op werkplekken, op scholen, hoge scholen en universiteiten.
  Een moslim immigrant zou niet mogen integreren in een westerse samenleving maar als zijn verblijf afhangt van een bepaalde mate van integratie, dan is het tijdelijk toegestaan zolang de onderwerping en islamisering van het gastland nog geen feit is.

  In Europa wordt de immigratie van niet westerse, islamitische massa gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite heeft grote belangen bij de anti- Europese Moslims: naar schatting 62 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve woestijnrovers. 
  Jihadisten van Turkije, Syrië, Irak, libie, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van Turkije en andere golfstaten.

  Het is overigens een schande dat de bestuurders van EU mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast voor de agressieve massa…
   
  In Europese steden hebben de bestuurders mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen die Turkije graag wilde hebben!! 
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor eigen land. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Europese bestuurders via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, komen er nog miljoenen bij!
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse Diyanet controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Turkije propageert zijn eigen Islam:Deze islam is de meest gewelddadige en dwingende cult uit de geschiedenis… zie Ottomaanse tijdperk! Dood degenen die het mohammedanisme verlaten of vermoord diegene die als moslim werden geboren maar de cult niet willen volgen, is een belangrijk onderdeel van de islam. Mohammed moest dus zijn macht handhaven door diegene te vermoorden die zijn geloof niet wilden volgen. Dit is één methode om totalitaire controle uit te oefenen. Geen andere interpretatie van de islamitische geschiedenis kan een andere conclusie onthullen.

  Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De essentie is dat de westerse waarden en de turkse islamitische waarden onverenigbaar zijn! 
  Democratie, vrouwenrechten, gelijkwaardigheid van religies, recht van vrije meningsuiting zijn de peilpunten! 
  Gescheiden loketten, stoelenrijtjes voor vrouwen en verplichte hoofddoeken zijn de kleine pasjes die gemaakt worden om de islam vaste voet te geven in het maatschappelijke leven. 
  Alle verworvenheden en inzichten worden door de islamaanhangers in meerdere of mindere mate opnieuw ter discussie gesteld, alsof we de onze die niet in volle overtuiging ons eigen gemaakt hebben in het Westen. Alsof we erop zitten te verwachten op verbeteringen voorgesteld door de Islamaanhangers! De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast Allah Akbar! geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van ongelovigen in laten zien dat de Moslim Jeugd in Europa in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne. Het voornaamste element van de Turkse strijd tegen het Westen bestaat uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in EU landen…

  MIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!

  Krijgsheer Mohammed maakte duidelijk dat migratie een religieus gebod is. De reden hiervoor is simpel: hoe meer moslims naar het Westen komen, hoe meer mogelijkheden om in organisaties te infiltreren en hoe meer soldaten van de jihad zich zullen gelden wanneer het moment daar is, met het uiteindelijke doel de overwinning voor de islam.
  Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad, en Mohammed zei hierover het volgende;
  Ik verplicht u waarmee Allah mij heeft verplicht; je aansluiten, gehoorzamen, plicht vervullen, emigreren en jihad voeren omwille van Allah.
  Migratie is de opstap naar Jihad: in landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.
  Migratie en/of Jihad [strijden] moeten leiden tot hetzelfde doel: islam in Egypte, Palestina en Iran werden met het zwaard veroverd, terwijl Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.
  Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.
  Het is dus niet bizar dat de Turkse islamieten die extreem tegen de waarden en normen van Europa zijn, ten koste van alles een EU lidmaatschap eisen.
  Turkse dictator Erdogan heeft gezegd dat de enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. 
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse staat controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden gezien als paramilitairen van Turkije.
  Afpersen en chanteren om lid te worden!! Moslim migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.

  EU+Turkije verdrag is een grote val!

  Het is pure grootheidswaanzin miljoenen Turken daartoe uit te nodigen..Uit meest islamitische landen stromen nog honderden miljoenen ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk was, naar ons uitkeringsparadijs. Turken willen in Europa hun infrastructuur verder verbreiden en van daaruit wordt de omringende bevolking verdreven!
  188.665.000 Islamitische inwoners van Pakistan, waarvan de helft via Turkije naar afvallige Europa wilt..!
  Ook uit Pakistan begint het aantal moslims naar Europa fors toe te nemen. Pakistaanse migranten komen vooral via de overwegend islamitische land als Turkije binnen. Terwijl EU bedrog miljarden pompt naar Turkije, staat Turkije juist achter de Islamitische volksverhuizing! Veel Pakistaanse moslims krijgen deze kans om te ontsnappen aan armoede en werkloosheid in hun eigen land. Van deze migranten zijn de 99% islamitisch.

  Migratie van moslims naar niet-islamitische gebieden, waar zij kernen vormen, die zich ongelooflijk snel uitbreiden.. Dit is de basis van islamitische demografische oorlogsvoering, die in koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie!
  Via gelegaliseerde (zonder visa) migratie door ook andere islamitische landen willen de Turken de Europese Gemeenschap, de restanten van Europese beschaving vernietigen. Daardoor zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen ontstaan en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Volgens dit vijandelijke EU verdrag, naast de zwakke Syrische strijders, worden er dus doelbewust Turkse islamieten massaal binnengehaald!
  Turkse Islamitische leiders en hun handlangers in Europa maken weg vrij voor inbezitneming van Europa door de moslims! 
  De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam. Op middellange termijn zal de islam een meerderheid vormen en hier een middeleeuwse islamitische wetgeving in kunnen voeren en het hele land met geweld overheersen. Burgeroorlogen zoals in Syrie en Irak zijn dan in Europa onvermijdelijk.
    

 6. Victor Leman 6 maanden ago

  Europa gaat eraan omdat het wordt overspoeld door islamitische strijders op oorlogspad.

  Opmars van massa Moslims groeit razendsnel in de grote steden. Veel steden lopen grote gevaar dat ze binnenkort in handen van de moslims vallen!

  Meeste Moslimstrijders komen via “migratie” Europa binnen. Nog honderden miljoenen Moslims uit Noord- Afrika, Syrië, Turkije, Pakistan, Mali, Irak, Soedan, Somalië en Afghanistan wachten af om binnen te dringen!

  Dictator Erdogan wil zo snel mogelijk visa vrije toegang naar EU. Hij wil de bloeddorstige strijd met Brusselse elite en dankzij een niet bestaande “grenspolitie”, naar Europa verplaatsen.

  DE GRENZEN VAN EUROPA WORDEN NIET BEWAAKT!

  Maatregelen worden er niet genomen. Grenzen met Turkije en Arabische landen blijven open. Moslims blijven binnenstromen, waaronder Taliban, Al Qaida, Nusra en IS- aanhangers.
  EU leiders hopen dat Erdogan als een dictator van de ergste soort, zelf een ultieme jihadist op oorlogspad en zal niet rusten tot hij zijn Ottomaanse kalifaat heeft, een brutale dief met leugens, voor hen, de grenzen van EU gaat bewaken. (in tijd van Byzantijnse rijk dachten ze ook!!

  Zorgelijk deze ontwikkelingen. 
  ZE ZULLEN GESCHOKT ZIJN EN HET NIET BEGRIJPEN…!

  Moslims van Erdogan zijn bezig met een offensief tegen onze waarden en normen. Ze worden als slecht gezien door de binnenstromende miljoenen migranten…! Zij trekken zich niets aan van de morele en culturele normen van het “gastland” !
  De waarden en normen van de oorlogvoerende moslimlanden zullen leidend moeten worden. Binnen de Islam is terrorisme, liegen en bedriegen omwille van een “hoger” doel toegestaan. Ze komen als vijand binnen. Dus tegen de Europeanen mogen ze alles doen! Het lijkt elke keer even rustig. Maar vervolgens werd de opmars van de Islamieten verder ingezet.
  Het uitmoorden van onschuldige burgers en de verspreiding van permanente angst wordt heel snel binnen Europa (Dar – al Harb) uitgevoerd.
  Moslims krijgen logistieke steun van de gefaalde EU bestuurders. Willens en wetens miljoenen moslims binnen laten, waaronder een grote lading Al Qaida, ISIS, NUSRA aanhang, en dan geen voorstander van politie bescherming voor de feestviering!

  De fundamentalistische islam wordt hier door de EU en haar schoothondjes van harte welkom geheten. Europa komt weer een stapje dichter bij de Middeleeuwen terug naar af. De bestuurders trekken de conclusies wat de moslims wilden bereiken.

  De bestuurders van PVDA, CDA, GL en D66 werken als vrijwilligers voor de moslims. Het is een schande dat de gemeentebesturen actief mee helpen aan de bouw van moskeeën, islamscholen en grote locaties beschikbaar stellen voor hun “gematigde rebellen”!

  Turkse dictator Erdogan, wilde ten koste van alles een grote moskee, de westermoskee te laten bouwen in Amsterdam. Gemeentebestuur in iedere gaval vormde geen enkele probleem, die gingen meteen aan het werk..

  Westermoskee is gebouwd tegen de wil van de bevolking. Corrupte gemeente bestuur, onder leiding van Cohen, Samsom, Asscher was vastberaden om de grootste moskee van de EU bouwen voor Erdogan.
  Westermoskee functioneert nu als een grote militaire kazerne voor Erdoganpartij DENK! Partij DENK krijgt orders van Erdogan om nieuwe moskeen te stichten..Het wordt de hoogste tijd hier paal en perk aan te stellen met harde hand.
  Corruptie en verraad onder leiding van Cohen en Asscher, dat is in Amsterdam zeker het geval. De gemeente gaat nog steeds zelf de Moslims stimuleren en subsidies regelen voor nieuw te bouwen moskeen…!

  Jarenlange omkoop proces en duizenden moskeen in Nederland!

  Westermoskee, waar Cohen toen keihard voor lobbyde en waar de gemeente Amsterdam miljoenen wegschonk aan deze Jihadisten van Milli Görüs en Diyanet!
  De AKP propaganda ligt er zo dik boven op dat de indruk ontstaat dat de Erdogan is in Amsterdam opgestaan, en plaats heeft genomen achter de moskeekoepel! 

  PVDA, GL,D66 en CDA werken nog steeds als vrijwilligers voor Erdogan. Moskee koepel van Erdogan die zich gedraagt als een georganiseerde bende, wordt als enige gesprekpartner beschouwd..!

  WAAROM WIL DICTATOR ERDOGAN EERST GROTE MOSKEEN BOUWEN IN HET WESTEN!

  De Turkse invloed, macht verbreiding is levensgroot afhankelijk van de grote moskeen met de hoge minaretten. Minaretten functioneren als magneten, ze trekken alleen nog meer…! Daarom wordt het ook elke keer grote reclame gemaakt in Turkije als ze nieuwe moskeen bouwen in Nederland! De verspreiding van de islam in Europa is voor AKP het werkelijke hoofddoel van het beoogde Turkse lidmaatschap van de EU. 
  Dictator Erdogan weet dat de grote meerderheid van de moslims zich identificeert met de moskee minaretten en de hoofddoeken… Aanwezigheid van een grote moskee in een wijk is dus levensbelangrijk voor de Islamitische leiders die migratie als dekmantel gebruiken.

  EU LEIDERS!

  De poorten zijn wijd open. Via Turkije wordt de islamitische heilige oorlog van Azië en Afrika verplaatst naar Europa. Voor de derde keer in 14 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.
  En nu, vooral de moslimfundamentalisten die het allereerst en in de grootste aantallen naar West Europa trekken. Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de moslim dictators om te emigreren en de hele wereld met geweld te onderwerpen.

  Nu de islamisten meer macht in de grote steden in handen hebben, lonkt de totale macht.
  De ramp bestaat eruit dat de politici niet willen inzien dat bijna al het kwaad uit de islamitische gebieden komt.

  Binnenkort kunnen we weer horen wat onze politici willen uitvoeren als ze verkozen worden.
  De gehele Europese elite en de politici hebben gefaald in elke discipline met betrekking tot de ongebreidelde 
  instroom van massa moslims onder de mom “migrant” naar Europa.

  En nog hebben ze geen oplossingen…
  Om 380 miljoen Europeanen te beschermen moet je wel kiezen voor een deugdelijke grens bewaking en veel meer politie en leger bij de buitengrenzen met Turkije en Arabische landen: leger, niet meer richting Oekraïne, maar richting Middellandse zee en Turkije!
  De oplossing voor Islamisering/Jihadisme zou zo eenvoudig kunnen zijn toch en dan zijn we ook vrij.
  Gewoon alle jihadisten het land uit terug naar hun eigen land! Anders zijn we gewoon overgeleverd aan wat de EU beslist, samen met de rechterlijke macht die er voor zorgt dat deze terroristen vrij spel hebben.

Leave a comment
*
**

*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

* Required , ** will not be published.