Jezus is de “Aleph Tav – את”!

Hier een korte studie over de Alpeph Tav (את). Voor lange tijd was de Aleph Tav nooit correct vertaald. The Aleph Tav kun je alleen vinden in het originele Hebreeuwse taal. en was nooit vertaald in de engelse versies van de bijbel. De Aleph Tav word meer dan 7000 keer in de Tanach gevonden! God plaatste de Aleph Tav in geselecteerde plaatsen door de geschriften heen. Als je die eenmaal vind en hoort dan geeft dat een groter begrip van de geschriften.
בראשית              בר                אלוהים        את      השמים    ואת         הארץ
de aarde   ??   de hemel   ??    God(E-lo-him)    maakte     In den beginne

De את (Aleph-Tav) is niet vertaald. Waarom niet? Volgens de Strong Woordeboek is het woord niet vertegenwoordigd. Johannes sprak Hebreeuws, net als Jezus (Yeshua).  Op Patmos Zei Yeshua tegen Johannes (Openbaringen 22:13): Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Vanuit het Hebreeuws: “Ik ben de Aleph-tav”.

Johannes 5:39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, 40maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Hier zegt Jezus (Yeshua) het zo mooi: “Welnu, de Schriften getuigen over mij“, en dat is letterlijk zo! Zijn naam staat overal in verweven, en in Zijn naam is eeuwig leven!

In Genesis 1: staat er dus correct vertaald: In den beginne schiep God: את (Yeshua) de hemel את (Yeshua) en de aarde. 

Een ander is het verhaal van Jacob en Ezau. Voordat hij zijn 1ste geboorterecht had afgezworen had Ezau nog een aleph tav achter zijn naam. Na zijn weggeven niet meer. Nog een mooi voorbeeld in Ruth is namelijk voordat ze verlost is door Boas heet ze Ruth, maar na de verlossing is het Ruthאת of te wel, heeft ze het merkteken van Jezus. Dit geld ook voor ons!

Zo zijn er dus duizenden van zulke verwijzingen naar Jezus in de Tenach. Wij wisten dat natuurlijk al, want in Kolossenzen 1:16 staat: Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Jezus kent zijn schapen bij Zijn naam. Zie onderstaande de video waar ik het uit vertaald heb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *