juni 16, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Openbaring einde der dagen aan 15 jarige Jood toen hij dood was voor 15 minuten.

Vanavond een interessante post over een jonge Jood van 15 jaar Natan die klinisch dood is geweest voor 15 minuten en in de Hemel is geweest en die uitlegt wat hij zag.

De basis informatie is hetzelfde (Zweven boven lichaam en dan omhoog gevoerd en een lichttunnel met op einde licht. De liefde die je daar ervaart, veiligheid, dat je daar niet meer weg wil) wat zelfs sommige ook niet gelovigen hebben beschreven bij een bijna dood ervaring. Maar deze jongen gaat verder, over het gerechtshof, waar je hele leven word afgespeeld en gekeken word naar al je daden (goed en slecht) en veel meer. Dit stuk van zijn verhaal gaf mij in ieder geval het besef dat we goed moeten moeten kijken wat we doen, zelfs de kleine dingen. Naast wat hij daar allemaal gezien heeft komt er ook een heel interessant stuk naar voren over wat hij over de toekomst zag. God liet hem zien wat er nog ging gebeuren in de laatste dagen. Hij zag het allemaal heel duidelijk als een film voor zich.

Misschien goed om te zeggen is dat er in de Hemel geen tijds besef is. Je hele leven kan in een honderdste van een seconde uitgebreid worden bekeken. Waar hij dacht ontzettend lang te zijn weg geweest, was hij maar een 15 minuten in de Hemel.

Laten we kort kijken wat hij over de Eindtijd zag, dit stuk begint bij 28:35 in de 2e video. Ten eerste gaf hij aan dat de wederkomst van Jezus heel nabij was, kan elk moment zijn. De Rabbi vraagt ook aan hem, wat “nabij” is, ook aangezien de besef van tijd daar ook zo moeilijk in te schatten is. Hij zelf zegt in de video, kwestie van maanden. Maar nogmaals we zouden het veel ruimer kunnen nemen vanwege het tijdsbesef. Want er moeten natuurlijk nog van alles worden vervuld. Wederopbouw Tempel, 2 getuigen, Antichrist, grote verdrukking (die is deels al bezig in Midden Oosten en Azie). Hij verteld verder dat de verlossing nabij is en dat er een hele moeilijke tijd komt (en al bezig is). Hij beschrijft vervolgens een grote oorlog (WW3), waar de hele wereld in betrokken word. Degene die deze oorlog zou beginnen zou “Gog” heten, en dat is volgens hem (zeker weten) President Obama. Hij zal volgens Natan (de 15 jarige Jood), de oorlog beginnen en zijn legers naar het midden oosten brengen. Iedereen zal Israël willen hebben, Jeruzalem, de Golan hoogte met de bergen olie daar en de rest. Ze zullen hiervoor eerst met elkaar gaan vechten en daarna het geschil bijleggen en samen optrekken naar Israël om het te veroveren.

De climax duurt maar 2 weken volgens hem (de ergste dingen), en miljoenen zullen sterven. En de enige wat hij begreep (zo zegt hij het ook veel in de video…”hoe ik het begreep”) die gered kunnen worden zijn degene die tot bekering komen. Hij beschrijft dan ook dat er ook nog een verschil is tussen de mensen die echt oprecht bekeert zijn en degene die het niet zo veel kan schelen. En dan word Israël dus aangevallen (door UN, Amerika, Iran, Rusland, Iedereen) en dan zal de IDF (leger Israël) 2 dagen stand kunnen houden voordat ze verslagen zijn en dan is de weg open voor Israël zelf, en dan is er niemand meer waar ze op kunnen vertrouwen dan op God. ISIS zal mensen gevangen nemen, martelen etc.

Dan heeft hij het over de Olijf Berg (“Har Hazeitim”), waar de mensen die Gered zijn heen gaan en die berg zal in tweeën splitsen (staat beschreven in Zach.14:1-5). En tijdens het in tweeën splitsen zal de Messias zich openbaren (wederkomst) aan iedereen! Iedereen zal het dan weten en geopenbaard worden dat Hij het is! Hij zal dan staan aan de ingang van de Olijfberg en zeggen wie binnen mag gaan en wie niet. Wie naar binnen mag word daar gered en wie niet die blijft buiten en gaat eraan. Dan heeft hij het erover dat de Messias zonder zonde is. En dat de Messias iemand is die iedereen kent in Israël (Je meent het :), en ze erg verrast zullen zijn wie het is. En dan zal de Messias gaan strijden tegen Gog (Obama) en hem doden en begraven in Israël.

Ik dacht eerst, “ja hoor” maar dan blijkt dat het echt in Ezechiel staat dat de Messias Gog zal begraven in Israël (Ezechiel 38:11 “En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven”.

Nu de vraag aan Natan was: “hoe we weten wanneer het is begonnen?” Was het antwoord dat het al was begonnen. En wel 11 september 2015, 3 dagen voor Rosh Hachana, Gog en Magog gebeuren zou dan zijn gestart. De Rabbi vraagt dan, waarom voelen we dan nu nog niks? Hij antwoord dan dat in het begin nog niet escaleert, maar er komt een punt dat er iets gaat gebeuren en dan gaat het gaat escaleren en dan is het in een keer vol oorlog. En iedereen zal zeggen dat WW3 is begonnen. Hierna eindigt het ondertitelde filmpje.

Als wat hij zegt waar is, dan duurt het inderdaad niet echt lang meer, vooral als Obama “Gog” zou zijn, want zo lang is hij niet president meer. We zullen zien hoe het gaat. Het geeft mij in ieder geval meer info over de grote lijnen hoe het zal gaan in de laatste der dagen.

Onderstaande 2 video’s. De onderste (40 minuten) gaat over de de hele ervaring van de jongen zelf met de Rabbi. Die zou ik als eerste bekijken. De bovenste is een video (50 minuten) van een messiaans belijdende Jood en legt een en ander uit ter onderbouwing en zoemt in op het laatste stukje van de eindtijd. Welke ook interessant is om te luisteren. Al met al ben je met beide filmpjes en overdenken wel een avondje zoet.