Paus laat weer zijn echte aard zien. Paus vergelijkt ISIS met Jezus.

Ja beste mensen, de Paus liet afgelopen dagen zijn ware aard nog eens zien door een paar ziekelijke uitspraken.

Xandernieuws schreef dit:

In een recent interview deed paus Franciscus enkele schokkende uitspraken. Zo vergeleek hij ISIS met Jezus Christus, en zei hij dat moslimmigranten Europese vrouwen moeten nemen om het aantal afnemende geboortes tegen te gaan.

‘Ik denk dat er vandaag geen angst is voor de islam op zich, maar voor ISIS en hun veroveringsoorlog, die deels gebaseerd is op islam,’ vertelde de paus de Franse krant La Croix. ‘Het klopt dat het veroveringsconcept inherent is aan de ziel van de islam. Het is echter ook mogelijk om dit doel uit het evangelie van Matteüs te halen, waar Jezus, in termen van hetzelfde idee van verovering*, zijn discipelen naar alle volken stuurt.’

* Een wel heel erg bizarre uitleg van Jezus’ bevel ‘gaat dan henen, onderwijst al de volken, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb.’ (Matt.28:19) En dit bevel zou te vergelijken zijn met de opdracht van Allah en Mohammed in de Koran om alle volken met dwang, geweld, oorlog en terreur te dwingen zich te bekeren tot de islam?

Paus ontzet over ‘christelijke wortels’ Europa

Als dit nog niet genoeg verdraaiing en ontkenning van het geloof waar deze eerste Jezuïtische paus de hoogste vertegenwoordiger van claimt te zijn, toonde hij zich ook nog eens ‘ontzet’ over het feit dat mensen nog steeds spreken van de ‘christelijke wortels van Europa’. In Franciscus’ oren heeft dat een ‘koloniale ondertoon’. Sterker nog: ieder idee van een christelijk Europa moet verdwijnen, en daarom riep hij de Europeanen op om de miljoenen moslimmigranten te ‘integreren’.

‘Deze integratie is vandaag des te meer nodig. Als het gevolg van een zelfzuchtige zoektocht naar welbevinden kampt Europa met het ernstige probleem van afnemende geboortecijfers. Er ontwikkelt zich een demografische leegte.’

Paus eens met imam Sjeik Ayed: Europa demografisch veroveren en ‘vertrappen’

Franciscus’ pleidooi was vrijwel identiek aan die van top imam Sheikh Muhammad Ayed, die letterlijk zei dat moslims de migrantencrisis in Europa moeten uitbuiten en Europese vrouwen moeten nemen, om op deze wijze ‘hun landen te veroveren… In heel Europa zijn mensen vol van haat tegen moslims. Ze wensen dat wij dood waren, maar zij hebben hun vruchtbaarheid verloren, dus zoeken ze die bij ons. En dat zullen wij ze geven! We zullen kinderen met hen krijgen en zo hun landen veroveren…. Spoedig zullen wij hen onder onze voeten vertrappen.’

Socialisme: 130 miljoen doden in vorige eeuw, Venezuela ‘goed’ voorbeeld

In het interview haalde de paus ook nog een ander stokpaardje van hem aan, namelijk een wereldwijd Marxistisch-socialistisch systeem, centraal geregeerd door een klein clubje machtige elitairen – waar hij zichzelf, of in ieder geval zijn ambt, een grote rol in geeft. ‘Een compleet vrije markt werkt niet,’ beweerde hij. ‘Markten op zich zijn goed, maar ze hebben een steunpunt, een derde partij, of een staat nodig om ze in de gaten te houden en in balans te houden. Met andere woorden, we hebben een sociale markteconomie nodig.’

In de vorige eeuw kostte het socialisme en het daaraan verwante Marxisme (communisme) aan minstens 130 miljoen mensen het leven (1). Op dit moment is het een enorme chaos in het socialistische paradijs Venezuela, waar de staat inderdaad de zeggenschap over de vrije markt, over bedrijven, over de handel, kortom: over àlles heeft overgenomen, zogenaamd om het leven voor iedereen beter te maken en de beschikbare hulpbronnen ‘eerlijker te verdelen’, iets waar Franciscus ook voortdurend voor pleit.

Hyperinflatie (het land heeft zelfs geen geld meer om nieuw geld bij te drukken!) en een totale instorting van de economie en uiteindelijk de samenleving waren ook hier het onvermijdelijke gevolg, waardoor enorme mensenmassa’s de afgelopen weken de toch al vrijwel lege supermarkten en winkels plunderen, wanhopig op zoek naar voedsel (dat met 600% inflatie kampt) en andere goederen die al heel lang niet meer te krijgen zijn, zoals toiletpapier. Mensen zijn zo hongerig dat ze katten en honden beginnen op te eten. (2)

Sommigen spreken zelfs van ‘apocalyptische toestanden’ vanwege de enorme vernielingen en ontelbare gewonden en waarschijnlijk ook doden.(2) Zo eindigen socialistische Utopia’s altijd, en deze kant zal het ook in Europa opgaan als Brussel en het Vaticaan de macht krijgen om hun dromen –en onze nachtmerries- van een Europese superstaat te verwezenlijken.

bovenstaande word nog een goed benadrukt in dit nogal “directe” nieuwsbericht hieronder. Dat de Paus het eens voor de christenen moet opnemen in plaats van de moslims. Aangezien Paus Francis een Jezuït is en onder de macht staat van de “zwarte Paus” (komt binnenkort nog wel een artikel over), is dit allemaal niet zo vreemd. Maar dit laat nog een zien in welke tijd we leven. Waar de christenen het als maar moeilijker zullen krijgen.

Leave a comment
*
**

*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

* Required , ** will not be published.