Word Openbaringen 12 vervuld op September 23 dit jaar (2017)?

Het is alweer een tijd geleden voor een post op deze website. Afgelopen jaar is het erg druk geweest met werk. Dit betekend niet dat de tijd stil is blijven staan. Hoog tijd dat er weer een post komt. Dit keer een heel interessant onderwerp: Openbaringen 12: De Vrouw, de Draak en de twee beesten. En dit speelt zich “as we speak” al af in de hemel. Johannes beschrijft zelf al in de eerste zin: “Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken”. Dus letterlijk voor ons zichtbaar. Laten we eerste even lezen:

De vrouw, de ​draak​ en de twee beesten
121Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode ​draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een ​kroon. 4Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De ​draak​ ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar ​kind​ te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5Maar toen ze het ​kind​ gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

7Toen brak er ​oorlog​ uit in de hemel. Michaël en zijn ​engelen​ bonden de strijd aan met de ​draak. De ​draak​ en zijn ​engelen​ boden tegenstand 8maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9De grote ​draak​ werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die ​duivel​ of ​Satan​ wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn ​engelen​ werd hij op de aarde gegooid. 10Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn ​messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11Zij hebben hem dankzij het ​bloed​ van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard.12Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de ​duivel​ is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

Dit teken is “as we speak” aan de gang en komt 1 keer in de 7000 jaar voor in het heelal. Onderstaande video leegt het beeld meer uit en wat het “mogelijk” kan betekenen. Komt dan de antichrist? Komen er andere bijbelse profetieën uit? Of gewoon niks? Wat wel als feit boven tafel is, is dat het wel een enorm helder/precieze gebeurtenis/teken is in de hemel zoals beschreven in Openbaringen 12 .

sterrenbeeld

 

 

One Comment
 1. Patrick 2 jaar ago

  Ha Paul,

  Bijzonder hé!

  Neem dan ook nog het volgende, (compact neergezet hier). 23 September sluit het Joodse jaar 5777 af, (5 staat voor genade, 777 voor goddelijke volmaaktheid, compleetheid), e.e.a. werd ook voorafgegaan door zowel een sabbatsjaar en jubeljaar, (het laatste dit jaar na 2000 jaar weer officieel uitgeroepen door het nieuwe Sanhedrin!). Het bind plaats net na het bazuinenfeest wat staat voor het volgende feest wat vervuld gaat worden met de verwachte opname van de ware gelovigen in Christus. Het bazuinenfeest staat bekend als feest waarvan niemand precies weet “wanneer die dag of uur aanbreekt”. Opvallen als je Mattheus 24:36 erbij pakt!

  Opvallend dat Lamech die in het tijdperk vlak voor de vloed leefde, 777 jara oud werd, 5 jaar voor de vloed kwam! 5777!

  120 jaar geleden was het eerste zionistische congres, zie ook genesis 6:3. 100 jaar gelden de balfourverklaring, genesis 21:5. 70 jaar geleden VN besluit tot heroprichting Israël, psalm 90:10, jeremia 29:10. 50 jaar gelden de herovering van Jeruzalem, leviticus 25:10-11. Het bazuinenenfeest staat bekend als de “dag van het ontwaken”, het eindigt met de laatste bazuin die geblazen wordt op de sjofar, Krinthe 15:51-52. Jupiter wordt als het ware geboren na een 42 weken durende “zwangerschap” in het buikgedeelte van het sterrenbeeld Maagd! Jupiter, een planeet met strepen (Jesaja 63:5, Johannes 19:1) en een rode vlek, (Johannes 19:34, Johannes 20:27), eeen planeet die de “aarde” beschermt tegen ruimtepuin, de klappen opvangt!

  Het mannelijk kind wordt “weggerukt”, (harpazo grieks), Jezus Christus voer op in de hemel, (anabaino, analambano, epairo), een groot verschil.

  En er is nog veel meer, ook in verband met de grote pyramide van Giza. Het kan niet toevallig meer zijn!

Leave a comment
*
**

*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

* Required , ** will not be published.