mei 20, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

In de bijbel word zowel in oude als nieuwe testament veel gesproken over de eindtijd en de laatste der dagen. In deze stukken komen veel dingen aan bod, bijvoorbeeld de “Antichrist” en “Bazuinen”, ” de Schalen” enzovoorts.

In dit artikel wil ik even stil staan in de rol van de Derde Tempel in de eindtijd/laatste der dagen. Misschien eerst nog even een opfrisser en het verschil tussen de eindtijd en de laatste der dagen. De Eindtijd (In het Grieks “Eschatos”), is begonnen sinds de uitstorting van de heilige Geest, ongeveer 2000 jaar geleden.  Maar Jezus en de Bijbel (Jezus is het Woord) heeft het regelmatig over die laatste dagen voor zijn terugkomst, waar hij bijvoorbeeld over spreekt bijvoorbeeld Mattheus 24.

En wij zitten we in die laatste dagen van die eindtijd. Jezus geeft dan aan (Mattheus. 24:34) dat die generatie (die al die dingen ziet in de laatste der dagen) niet zou voorbijgaan voor de voleinding van de wereld. Net als de gelijkenis over de vijgenboom Lukas 21:29-31: “Kijk eens naar de vijgenbomen en de andere bomen. 30 Zodra je ziet dat er blaadjes aan beginnen te komen, weet je dat de zomer eraan komt. 31 Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het Koninkrijk van God eraan komt.”

Met dit in het achterhoofd gaan we naar een openbaring van Paulus checken: 2 Tessalonicenzen 2:3
3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk enheiligis bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. 9 De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.

En ook in Matheus 24:15
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting (de antichrist), waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen.

Jezus spreek dan over Daniel 7:7-8 
7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns.  8 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Wat ook terugkomt in Openbaringen 13
Vers 5: En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden en vers 13: En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En ook nog vers 15: En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Dus in het kort, de antichrist zal zich verhogen in de 3e tempel, maar dan moet die er wel eerst staan…. En die staat er nog niet. Wanneer komt die er dan? Nou daar gaan we een beetje verder op in. Want naast de Tempel zelf, komt er veel meer kijken. Priesters? Hoge Priester? Hoe moet de tempel eruit zien? De benodigde heilige voorwerpen? Daar heeft de temple Institute zich helemaal aan toegewijd! En daarnaast staat alles gewoon klaar behalve de start van de bouw van de 3e Tempel zelf!

Dus het is alleen het wachten op de bouw van de Tempel zelf waar alles aan gedaan word op dit moment om dit zo snel mogelijk te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door wereld leiders te vragen: Sanhedrin vraagt Putin en Trump om 3e Tempel te bouwen. Of zelfs een grote vijand Iran die gevraagd word te helpen! Het is zo dichtbij… Ik geloof dat wij als laatste generatie dit zeer binnenkort gaan meemaken.

Lees alle laatste nieuws items en blijf op de hoogte over de komende 3e Tempel op breakingisraelnews.com hier…