mei 20, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Ik kwam dit artikel tegen en vond dit een hele goede, ook aangezien er met verschillende ogen naar kerst word gekeken. Hierbij de vertaling van het artikel op: Tikkun (interationale Messiaanse familie van 40 Mesiaanse gemeentes uit Israel en Amerika en de rest van de wereld) geschreven door Dan Duster (oprichter Tikkun).

Waarschijnlijk vieren bijna 2 miljard christenen, nominaal of echt toegewijd, Kerstmis als de verjaardag van Jezus. Ze vieren de betekenis van de incarnatie. We zullen binnenkort worden behandeld met internetblogs, YouTube-leringen en Facebook-berichten die ons vertellen hoe vreselijk het is dat Christenen 25 december vieren als de geboorte van Jezus (en hebben in de katholieke kerk een communiedienst, mis, zijn geboorte vieren, etc.). Ons zal worden verteld dat dit heidens is, een vlek op het geloof, syncretisme. De aanval tegen Kerstmis komt niet van een van de mainstream Messiaans-Joodse organisaties, niet de Unie van Messiaans-Joodse congregaties in Amerika, de Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika, Tikkun Amerika, of de Messiaans-Joodse congregaties in Israël, Oekraïne, Rusland en Zuid Amerika. Waar komt het dan wel vandaan? Het komt van heidenen die hun interpretatie van een terugkeer naar Joodse wortels omarmen. Voor veel Messiaans-Joodse gemeenten maken het niet uit of er kerst word gevierd tijdens hun bedrijfsfeesten. Ze staan ​​leden toe het naar hun geweten te vieren, maar omdat ze joods georiënteerd zijn en denken dat Jezus niet daadwerkelijk op 25 december is geboren, hebben ze het niet opgenomen in hun religieuze jaar van feesten.

De aanvallende partij beweren dat 25 december werd gekozen vanwege heidense associaties met de zon, mithraïcisme en meer. Ik denk dat het de verkeerde datum is. Bovendien vierden Joden wonderbaarlijke gebeurtenissen en geen verjaardagen. Joodse mensen in de eerste eeuw hebben de uitstorting van de Heilige Geest als het grootste wonder gezien. Ik ben het eens met de niet-katholieke beursconsensus van zijn geboorte in de herfst, misschien in Soekot (Loofhutten). Maar zoals ik heb betoogd, is de betekenis van een gebruik de definitie van degenen die het omarmen. Dat is de som ervan. De kerk viert geen goden of iets heidens. De meesten van ons als Messiaanse Joden zijn blij dat de Wereld de geboorte van de grootste Jood in de geschiedenis viert.

De datum en de kerstboom
Dus hier zijn een paar punten in reactie. Ten eerste, Dr. John Fischer, een van de oprichters van de Messiaans-Joodse beweging en de president van de Unie van Messiaans-Joodse congregaties vandaag, betoogt dat Jezus echt werd geboren op 25 december. Hij heeft me niet overtuigd, maar zijn argument is geloofwaardig. U kunt hierover mailen en zijn video krijgen van het St. Petersburg Theological Seminary in Florida. Dat hij dat zou beweren zou ons een pause moeten geven hierover. Ten tweede moeten we onderscheid maken tussen tradities en vieringen van de protestantse kerk en de seculiere cultuur. Ik bijvoorbeeld zou niet weten welke historische protestantse tradities die heidens zijn en geen bewondering waard zijn. Kun je er een noemen? De traditie van de hymnes voor het seizoen is prachtig, ontroerend en bijbels. De traditie van de kerk geeft de gebeurtenissen aan die leiden tot zijn geboorte en vervolgens de geboorte in de vier weken van de advent. Alle bijbelse passages over zijn geboorte en incarnatie worden gelezen. Preken over deze thema’s worden voorbereid. Koren bezoeken mensen en brengen hen vrolijkheid door kerstliederen te zingen. Zonder Kerstmis zou het een donkerdere wereld zijn. Het enige heidense dat wordt opgemerkt, is de datum (dit is in kwestie) en de kerstboom, die door christenen wordt geïnterpreteerd als leven dat in de wereld komt en de boom als een herinnering dat hij aan een “hout” zou sterven. De tekst van Jeremia 10 op de boom, vaak geciteerd door deze mensen, heeft hier niets mee te maken. Dat gaat over een boom die wordt gesneden en gebeiteld tot een afbeelding van een afgod. Trouwens, de kerstboom is recent en maakt geen deel uit van de historische protestantse kerktraditie.

Maar er zijn verontrustende aspecten in de grotere cultuur. De seculiere feesten en kantoorfeesten reiken terug naar de winter heidense extreem ongecontroleerde bijeenkomsten. Ze rebelleren tegen de Christelijke traditie en dit is een recentere ontwikkeling. Het materialisme en de koopgedrag maken zeker geen deel uit van de geest van de kerktraditie. Geven aan de armen is dat wel. Maretak is ook een vage herinnering aan heidense praktijken. De kerstman is op zijn best neutraal maar maakt geen deel uit van de kerkelijke traditie. Ik ben helemaal voor Christenen die hun tradities meer bijbels maken in overeenstemming met de kerkelijke traditie.

Messiaanse Joden en studenten vechten tegen ernstige problemen. Onder andere tegen omvattingen van de vervangings theologie, de verkiezing van Israël, de speciale roeping van Messiaanse Joden, het juiste begrip van wet en genade, het profetische begrip van het herstel van Israël in ons oude land en meer. De strijd tegen de kerk en haar kersttradities is echter niet een van deze veldslagen. Het lijkt meer op kantelen in Don Quichot-stijl. Het belemmert ons echt in ons werk om Johannes 17:21 eenheid met gelovigen op te bouwen. Het is een dwaze strijd. Laten we eerder dit jaar kerken bezoeken en ze meer brengen van de Joodse context van de komst van Jezus, vooral de Joodse aspecten van Lucas 1, 2 en Mattheüs 1, 2. Ik ben dankbaar dat dit niet de oriëntatie is van de mainstream van de Messiaans-Joodse beweging in de wereld. Degenen die dit nastreven zien er meestal cultisch, nauw en sektarisch uit.