mei 20, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Je kunt het al raden. Wat we als vele Nederlanders al in ons zelf dachten, bleek daadwerkelijk ook het geval. De maatregelen van afgelopen 2 jaar waren ongegrond.

Uit WOB-onderzoek wordt griezelig en schokkend duidelijk dat VWS onder het mom van ‘wetenschap’ maatregelen heeft afgekondigd die op geen enkele wetenschap gebaseerd was, behalve de wetenschap dat sinistere ambtenaren bij VWS juist de wetenschap zelf en grondrechten van burgers doelbewust vertrapten.

Nu weten wij allemaal dat het RIVM betaald wordt door het ministerie van VWS, en wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Echter, bij de integriteit van zowel de wetenschappers van het RIVM als van VWS mogen inmiddels wel de nodige vraagtekens gezet worden. Van ‘wetenschap’ is geen enkele sprake, en ambtenaren en ministers die dit woord misbruiken om wetgeving door te voeren die vergaande maatschappelijke gevolgen heeft voor een samenleving zijn niet alleen onethisch maar in onze ogen ook strafbaar.

De overheid en wetenschap, is het laatste wat rijmt. Dat is de afgelopen jaren we duidelijk geworden met hun beleid. Eindelijk concreet bewijs dat de persconferenties een grote poppenkast is geweest om de vrijheid te beperken en uiteindelijk een medische apartheid van te maken. Gelukkig is die periode tot een (tijdelijke) halt geroepen. Nu hopen dat de meeste mensen nu wakker worden, en zien dat het beleid van D66 en VVD (met meewerkende partijen) precies de lijn is van die van Europa en W.E.F. Wat uiteindelijk een tweede China betekend voor Europa.