juni 16, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

3e Wereld Oorlog

Een derde Wereldoorlog staat eraan te komen in de “Laatste der dagen” Dit staat bijvoorbeeld in:

Matheus 24:6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

Maar ook in Openbaringen word veel over het zwaard en oorlogen gesproken.
Openbaringen 6:2 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Waar die oorlogen precies uit voorkomen, is uit veel dingen mogelijk. Zuid Chinese Zee, Midden Oosten, Ukraine? Er zijn veel brandhaarden waar een WW3 uit kan voorkomen.  Veel dingen zijn mogelijk maar 1 ding staat als een paal boven water: Het komt!

Het plan voor een derde wereldoorlog zou door verschillende bronnen zelfs al gesmeed door de Uliminati voor een Nieuwe Wereld Orde. Wat daarvan juist is, tijd zal het zeggen.

De planning voor een derde wereldoorlog zou al terug gaan terug tot de tijd van vrijmetselaar Albert Pike. Pike zou  een visioen hebben gehad over drie noodzakelijke wereldoorlogen, zou hij een brief geschreven hebben in 1871 naar Mazzini. In de brief worden de plannen voor de drie wereldoorlogen uit de doeken gedaan, ze moesten uiteindelijk leiden tot een Nieuwe Wereldorde (link One World Order). Of deze brief ooit geschreven is, is geen zekerheid over te zeggen, er zijn voorstanders en tegenstanders die elkaar het tegenovergestelde bewijzen. Maar, alsnog interessant wat hij gezegd zou hebben.

Pike:
De eerste WO moest plaatsvinden om de Illuminati de macht te geven in tsaristisch Rusland.  Rusland moest een bolwerk worden van atheïstisch communisme. Agenten van de Illuminati zouden de oorlog uitlokken tussen het grote rijk van Duitsland en het rijk van Groot-Brittannië. Na de oorlog zou het communisme moeten groeien en in meer landen moeten zorgen voor de neerval van religie.

De tweede WO moest worden gecreëerd door de tegenstellingen tussen fascisten en politieke zionisten uit te spelen. Na de oorlog moest het nazisme worden vernietigd. Het zionisme moest zo sterk worden, dat de soevereine staat Israel Palestina zou overnemen. Gedurende en na WO2 moest het internationale communisme zo sterk worden dat het een tegenhanger zou worden van het christendom. Daar zou het gecontroleerd blijven tot religie op een later tijdstip weer nodig was na de grote sociale rampspoed.

De derde WO moest plaatsvinden door de verschillen tussen de politieke zionisten en de leiders van de Arabische wereld uit te spelen. De Arabische wereld en de staat Israel zouden elkaar de oorlog moeten verklaren; ze zouden elkaar vervolgens moeten vernietigen. De andere naties in de wereld zouden ook verdeeld zijn en tegen elkaar strijden, tot het punt waarop fysieke, morele, economische en spirituele uitputting was bereikt.

“We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen….”.

“… en de meerderheid van de mensen zullen gedesillusioneerd zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid”.

Nou ja….dat is het plan natuurlijk, daar steekt God natuurlijk uiteindelijk een stokje voor 🙂 Maar zoals je ziet kloppen die uitkomsten van de eerste 2 wereld oorlogen redelijk goed. Ook als je nadenkt dat Otto van Bismark (de big boss in Duitsland in WW1) ook een hoge functie vrijmetselaar was. Wanneer de 3e wereld oorlog gaat plaats vinden? Nou, binnenkort als we de huidige stand van zaken in de wereld zien… Ik probeer jullie in ieder geval zo veel mogelijk op de hoogte te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *