85%-90% van Palestijnen hebben Joodse wortels.

I vond een heel erg interessante onderzoek over de Palestijnen in Israël. Daaruit blijkt dat ongeveer 85%-90% van de Palestijnen Joodse wortels hebben…

Wij zijn van hetzelfde ras en bloed, en de samenwerking zal grote voorspoed in het land te brengen, ” schreef Emir Faisal Felix Frankfurter in 1917. Faisal stond bekend om zijn affiniteit met de zionisten die begonnen toe te stromen naar het Heilige Land. In 1919, tekende hij een samenwerkingsovereenkomst met Chaim Weizmann, aan wie hij schreef dat hij “zich bewust was van de raciale verwantschap en oude banden die bestaan ​​tussen de Arabieren en het Joodse volk.” Maar Faisal ’s proclamaties van verwantschap met de Joden waren meer dan een lippendienst aan een algemene overtuiging , zegt Tsvi Misinai, die misschien meer over het ontstaan ​​van de moderne Palestijnen dan weet iedereen.

De Vaderlijke lijn van Faisal was Hasjemitisch,” zegt hij, “wat betekent dat hij rechtstreeks zou afstammen van Mohammed. Maar de moeder van zijn grootvader van moederszijde, koning On , stamde uit een familie van gedwongen joodse bekeerlingen tot de islam die emigreerde naar de oostelijke oever van de Jordan, om later terug te keren naar een van de dorpen ten westen van de Jordaan. In tegenstelling tot vandaag, toen Faisal opgroeide, was de Joodse afkomst van zijn grootvader moeder bekend, en ze maakte geen grote inspanning om het te verbergen. En wat bekend was bij Faisal is ook bekend bij velen Palestijnen vandaag”, Dit is een verhaal van wat een van de best bewaarde geheimen in de geschiedenis kan zijn. Een die door tijd een vreselijke kloof van het land Israël uit elkaar heeft gescheurd, zou kunnen genezen.

Na jaren van onderzoek,  zegt Misinai dat hij met zekerheid kan verklaren dat bijna 90 procent van alle Palestijnen afstammen van de Joden. “En wat meer is, ongeveer de helft van hen weet het,” zegt hij. Niet alleen dat, veel Palestijnen behouden Joodse gebruiken, met van rouwrituelen, Sabbat verlichting of  gedenkteken kaarsen en zelfs het dragen van tefilin inbegrepen. Terwijl de gemeenschappelijke kennis onder veel Israëli’s is dat de groep die zichzelf “Palestijnse” noemt, een bonte verzameling is van Arabieren uit verschillende delen van het Midden-Oosten die naar het Land van Israël emigreerde naar aanleiding van de werkgelegenheid en mogelijkheden die werden geboden door de Joden, zegt Misinai juist, dat de overgrote meerderheid van de huidige Palestijnen afstammen van de restanten van Joodse families die erin slaagden om te voorkomen dat ze in de afgelopen 2000 jaar wordt gedeporteerd, of juist terug naar hun land keerden nadat ze waren verbannen, zoals de joden in het Heilige Land te lijden handen, – klap na klap – uit de Romeinse vernietiging van de Tempel, van de kruistochten, tot hongersnood armoede en oorlog in de Middeleeuwen.

Een ding dat velen niet in staat waren te voorkomen, was het bekeren naar de islam – een gedwongen bekering die meer gedaan werd uit angst dan overtuiging. Misinai heeft zichzelf de missie gemaakt om het woord onder de Palestijnen te verspreiden, waardoor ze de kans hebben om hun verloren erfenis op te halen. En niet alleen om hen naar hun wortels te voeren; maar ook volgens Misinai, de re-integratie van wat hij noemt de “nakomelingen van Israël” met het Joodse volk. En dat is de beste – misschien wel de enige – manier om de schijnbaar eindeloze Midden-Oosten crisis op te lossen.

Onderstaand 2 delen van video’s die hier over gaan. Ze zijn Hebreeuws gesproken met Engelse ondertiteling.


Palestijnen hebben joodse voorouders – Deel 1


Palestijnen hebben joodse voorouders – Deel 2 (spoel door naar 2:35 daar gaat het verder dan Deel 1)

Bron:
The Jerusalem Post

Iran houdt oorlogspelen met veroveren van de Tempelberg.

Dat het hele midden oosten Israël wel letterlijk kan schieten is natuurlijk al heel lang duidelijk. En dat er door Turkije (Erdogan), als verkiezings-campagne Jeruzalem te veroveren aan word aangevoerd was ook al bekend in Mei. Maar Iran heeft blijkt soortgelijke plannen.

Het had onderstaande video animatie die door de revolutionaire garde is gepubliceerd, in augustus al online gezet. Hierin werken de Iraanse Revulutionare Garde , Hezbollah en de Hamas samen om Jeruzalem in te nemen.

Maar ja, Iran mag dromen hebben en animaties maken, maar dit hoeft natuurlijk niks te betekenen in de praktijk. Ondanks dat hebben ze nu daadwerkelijk oefeningen gehouden voor het veroveren van de Tempelberg. 120 Brigades zouden hebben meegedaan aan deze oefening en deze video laat ook een klein stukje hiervan zien.

Als het daadwerkelijk zo gaat als in onderstaande video, dan kunnen de Israëliërs hun al met een paar man aan. De echte straaljagers waren blijkbaar al even bezet aangezien ze die (bijna) dubbeldekker vliegtuigen in de video gebruiken. Daarnaast doet die bestorming met die massa’s mensen denken aan middeleeuwen waar ze als “kannonvoer” met kip zonder kop rennen naar die berg. Hoe dan ook, ze hebben blijkbaar hun pleziertje gehad.

Ondanks dat kan ik me voorstellen dat als alle landen in midden oosten waaronder Turkije, Iran, Irak, Syrie, Egypte, Libanon, etc. gezamelijk optrekken onder de vlag van islam, het natuurlijk dan een stuk lastiger word.

Openbaring einde der dagen aan 15 jarige Jood toen hij dood was voor 15 minuten.

Vanavond een interessante post over een jonge Jood van 15 jaar Natan die klinisch dood is geweest voor 15 minuten en in de Hemel is geweest en die uitlegt wat hij zag.

De basis informatie is hetzelfde (Zweven boven lichaam en dan omhoog gevoerd en een lichttunnel met op einde licht. De liefde die je daar ervaart, veiligheid, dat je daar niet meer weg wil) wat zelfs sommige ook niet gelovigen hebben beschreven bij een bijna dood ervaring. Maar deze jongen gaat verder, over het gerechtshof, waar je hele leven word afgespeeld en gekeken word naar al je daden (goed en slecht) en veel meer. Dit stuk van zijn verhaal gaf mij in ieder geval het besef dat we goed moeten moeten kijken wat we doen, zelfs de kleine dingen. Naast wat hij daar allemaal gezien heeft komt er ook een heel interessant stuk naar voren over wat hij over de toekomst zag. God liet hem zien wat er nog ging gebeuren in de laatste dagen. Hij zag het allemaal heel duidelijk als een film voor zich.

Misschien goed om te zeggen is dat er in de Hemel geen tijds besef is. Je hele leven kan in een honderdste van een seconde uitgebreid worden bekeken. Waar hij dacht ontzettend lang te zijn weg geweest, was hij maar een 15 minuten in de Hemel.

Laten we kort kijken wat hij over de Eindtijd zag, dit stuk begint bij 28:35 in de 2e video. Ten eerste gaf hij aan dat de wederkomst van Jezus heel nabij was, kan elk moment zijn. De Rabbi vraagt ook aan hem, wat “nabij” is, ook aangezien de besef van tijd daar ook zo moeilijk in te schatten is. Hij zelf zegt in de video, kwestie van maanden. Maar nogmaals we zouden het veel ruimer kunnen nemen vanwege het tijdsbesef. Want er moeten natuurlijk nog van alles worden vervuld. Wederopbouw Tempel, 2 getuigen, Antichrist, grote verdrukking (die is deels al bezig in Midden Oosten en Azie). Hij verteld verder dat de verlossing nabij is en dat er een hele moeilijke tijd komt (en al bezig is). Hij beschrijft vervolgens een grote oorlog (WW3), waar de hele wereld in betrokken word. Degene die deze oorlog zou beginnen zou “Gog” heten, en dat is volgens hem (zeker weten) President Obama. Hij zal volgens Natan (de 15 jarige Jood), de oorlog beginnen en zijn legers naar het midden oosten brengen. Iedereen zal Israël willen hebben, Jeruzalem, de Golan hoogte met de bergen olie daar en de rest. Ze zullen hiervoor eerst met elkaar gaan vechten en daarna het geschil bijleggen en samen optrekken naar Israël om het te veroveren.

De climax duurt maar 2 weken volgens hem (de ergste dingen), en miljoenen zullen sterven. En de enige wat hij begreep (zo zegt hij het ook veel in de video…”hoe ik het begreep”) die gered kunnen worden zijn degene die tot bekering komen. Hij beschrijft dan ook dat er ook nog een verschil is tussen de mensen die echt oprecht bekeert zijn en degene die het niet zo veel kan schelen. En dan word Israël dus aangevallen (door UN, Amerika, Iran, Rusland, Iedereen) en dan zal de IDF (leger Israël) 2 dagen stand kunnen houden voordat ze verslagen zijn en dan is de weg open voor Israël zelf, en dan is er niemand meer waar ze op kunnen vertrouwen dan op God. ISIS zal mensen gevangen nemen, martelen etc.

Dan heeft hij het over de Olijf Berg (“Har Hazeitim”), waar de mensen die Gered zijn heen gaan en die berg zal in tweeën splitsen (staat beschreven in Zach.14:1-5). En tijdens het in tweeën splitsen zal de Messias zich openbaren (wederkomst) aan iedereen! Iedereen zal het dan weten en geopenbaard worden dat Hij het is! Hij zal dan staan aan de ingang van de Olijfberg en zeggen wie binnen mag gaan en wie niet. Wie naar binnen mag word daar gered en wie niet die blijft buiten en gaat eraan. Dan heeft hij het erover dat de Messias zonder zonde is. En dat de Messias iemand is die iedereen kent in Israël (Je meent het :), en ze erg verrast zullen zijn wie het is. En dan zal de Messias gaan strijden tegen Gog (Obama) en hem doden en begraven in Israël.

Ik dacht eerst, “ja hoor” maar dan blijkt dat het echt in Ezechiel staat dat de Messias Gog zal begraven in Israël (Ezechiel 38:11 “En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven”.

Nu de vraag aan Natan was: “hoe we weten wanneer het is begonnen?” Was het antwoord dat het al was begonnen. En wel 11 september 2015, 3 dagen voor Rosh Hachana, Gog en Magog gebeuren zou dan zijn gestart. De Rabbi vraagt dan, waarom voelen we dan nu nog niks? Hij antwoord dan dat in het begin nog niet escaleert, maar er komt een punt dat er iets gaat gebeuren en dan gaat het gaat escaleren en dan is het in een keer vol oorlog. En iedereen zal zeggen dat WW3 is begonnen. Hierna eindigt het ondertitelde filmpje.

Als wat hij zegt waar is, dan duurt het inderdaad niet echt lang meer, vooral als Obama “Gog” zou zijn, want zo lang is hij niet president meer. We zullen zien hoe het gaat. Het geeft mij in ieder geval meer info over de grote lijnen hoe het zal gaan in de laatste der dagen.

Onderstaande 2 video’s. De onderste (40 minuten) gaat over de de hele ervaring van de jongen zelf met de Rabbi. Die zou ik als eerste bekijken. De bovenste is een video (50 minuten) van een messiaans belijdende Jood en legt een en ander uit ter onderbouwing en zoemt in op het laatste stukje van de eindtijd. Welke ook interessant is om te luisteren. Al met al ben je met beide filmpjes en overdenken wel een avondje zoet.

Architectuur plannen voor derde Tempel begonnen!

Belangrijk nieuws met betrekking tot de herbouw van de 3de Tempel las ik vandaag op israelnationalnews.com. Ik heb het artikel hieronder letterlijk naar het Nederlands vertaald:

Terwijl de meeste Joden wereldwijd gisteren rouwden en hadden gebeden op de nationale rouwdag (Tisja Beav), is er een organisatie druk bezig om de plannen voor de herbouw van de 3de tempel voor te bereiden.

Joden vanuit de hele wereld rouwen over de verwoesting van de eerste 2 tempels welke 2000 jaar geleden in Jeruzalem stonden. Verlangen naar de herbouw speelt een centrale rol in de traditionele gebeden en geschriften van het Joodse volk. Maar hoeveel zijn er serieus over de fysieke herbouw van het gebouw?

In opdracht van het Tempel Instituut heeft het de actuele digitale her-constructie van het grote gebouw gemaakt, met adembenemende resultaten. De 3 minuten durende video loopt met de kijker door het heiligdom en laat tientallen jaren aan onderzoek en tientallen innovatieve Halachische oplossingen zien op verschillende verwarrende vraagstukken die werden opgelost door volledig functionele, kant-en-klare plannen. Wanneer de visuele tour door het heiligdom beweegt, kan je de Menora zien, het wierook altaar en de toonbrood tafel, die allemaal al voorbereid zijn door het instituut, naast 70 andere heilige spullen. De presentatie was speciaal uitgebracht om samen te vallen met de negende Av, de Joodse nationale dag van rouw die de vernietiging van de Eerste en Tweede Tempel herdenkt.

De video komt een jaar nadat het Tempel Instituut beroep op haar supporters had gedaan om deel te nemen aan een Indiegogo crowdfunding campagne die meer dan $ 100.000 voor de architecturale plannen had opgebracht. Het is voor het eerst vrijgegeven aan supporters van een huidige campagne om het eerste koosjere Rode Vaars in Israël te op te laten groeien in meer dan 2.000 jaar.

“Een derde van alle Thora geboden hebben betrekking op de bouw van en bediening in de Heilige Tempel” legde het Tempel Instituut directeur Rabbi Chaim Richman uit. “Vandaag hebben we niet alleen gerouwd om de vernietiging van de twee Heilige Tempels, maar ook ons onvermogen om een derde van de Thora te vervullen. In de afgelopen drie decennia heeft het Tempel Instituut alles gedaan wat in onze macht lag om te onderzoeken en voor te bereiden voor de Derde Tempel. Toen Joden over de hele wereld op de grond zaten te rouwen over de eerste twee tempels, hebben we een enorme sprong naar de herbouw genomen, door het vrijgeven van een 3D architectonische vertolking van de Derde Tempel ”

Nu nog de herbouw in praktijk, zodat de antichrist zichzelf als god zal verklaren, zodat de Heer echt terug kan komen.