Nieuwe Wereld Orde (UN?) word steeds meer vorm gegeven.

Ik heb al eerder geschreven dat er op de achtergrond hard getimmerd word aan de weg voor een Nieuwe Wereld Orde. Globalisering word het ook wel genoemd. Het is het stokpaardje voor vele wereld leiders zoals bijvoorbeeld Obama. Vorig jaar September was de UN top in Amerika over het “Klimaat akkoord” die in December voor jaar getekend is door 195 landen is ondertekend in Parijs. En daarbij de Agenda 2030 waar Xandernieuws al uitgebreid over geschreven heeft.

Maar dat is maar een topje van de ijsberg. Op de achtergrond zal bijna alles in kannen en kruiken zijn in hun draaiboek. Obama probeert vlak voor zijn vertrek nog zoveel mogelijk dingen erdoor heen te drukken, zoals de “controle van het Internet aan de UN“… Maar daar houd het niet op, zoals jullie weten heeft de UN al een redelijk leger opgebouwd de afgelopen tijd, maar zoals jullie misschien niet weten gaat dit fors worden uitgebreid de komende tijd (met tienduizenden troepen, helicopters en dergelijke) volgens Obama… zie deze video….

Daarnaast is er pas zoals jullie misschien weten een groep Israelische, Engelse, US, Quatar, Turkse, Saoedische officieren gedood in een “geheime bunker” in Aleppo die de aanvallen van “de rebellen” en anderen coördineren. Je zult je afvragen wat doen die daar nou in Aleppo? Nou. nieuwsflits! De hele Syrie oorlog is veroorzaakt door US en consorten/vazallen waaronder ook het westen. Als je simpel nadenkt waarom gooien europa bommen op Syrië zonder toestemming van de regering? Heel simpel om Assad te verdrijven. Waarom? Omdat zij niet doen wat Amerika wil. Daarom is Rusland Syrie ook te hulp gekomen (samen met Iran). Maar goed daar kan ook wel een boek over geschreven worden wat daar allemaal achter zit, maar om on-topic te blijven, de UN is er met een delegatie langs geweest wat er allemaal gebeurt in Syrie. En die geven ook toe dat het een grote ziekelijke poppenkast is.


Spoel even door naar 6:08 en daar spreekt de UN delegatie over wat ze gezien hebben. Natuurlijk word dit soort nieuws niet op de lokale nieuws vertoond…

In ieder geval, hier zie je de UN de “good guy” spelen om Amerika (Lees Obama), aan het doen is….Oh wacht, was die niet die juist Pro UN is? Ooops…*kuch* onder een hoedje *kuch*. Maar goed, ow.. niet te vergeten dat de UN de nummer 1 hater is van Israel!

Jaja, als de UN de wereld macht word dan maak je bord maar nat. Dat zijn niet zulke lieverdjes. Een Filmmaker ontmaskerde de UN in openbaarde dit op FOX News. Vermakelijk te zien hoe corrupt het zaakje is.

In ieder geval, genoeg gelachen, want ja als de antichrist de leiding van UN gaat worden en de vervolging van de Christenen een feit is dan, word het natuurlijk een stuk lastiger. Om de UN de volmacht te late krijgen op de wereld heeft het wat duwtjes in de rug nodig. Een globale Financiële Crisis bijvoorbeeld…hey….laat die nou net op de loer liggen 🙂 Of een natuurramp…. Of een Wereld oorlog… Vul maar in. Ja het is dichterbij dan wij denken.

 

Oproep “Verenigde Staten van Europa” door Franse preisident Hollande!

In mijn vorige artikel had ik het al over TTIP, en een punt die hier in lijn mee staat is een verenigde staten van Europa. Zoals ik al eerder opmerkte in andere artikelen, gaat alles nu zo snel dat het gewoon niet meer bij te benen is.

De Franse president Hollande baant de weg open met zijn oproep tot 1 Europese regering.

Voor zover u er nog aan twijfelde of het ooit echt zover zou komen: de Franse socialistische president Francois Hollande heeft gisteren in een ingezonden artikel in de Journal du Dimanche de 19 eurolanden opgeroepen om al hun financiële en politieke macht over te dragen aan een euroregering. ‘Wat ons bedreigt is niet teveel Europa, te weinig.’ Dat komt ongeveer neer op een arts die tegen een heroïne verslaafde zegt: ‘Uw leven is in gevaar, niet door teveel heroïne, maar door te weinig.’ Hoe dan ook, nu staatsleiders openlijk een federaal Europa beginnen te eisen, is het definitieve einde van de laatste resten van onze democratie, vrijheid en ons zelfbeschikkingsrecht in zicht gekomen.

‘De omstandigheden leiden ons ertoe te versnellen,’ schreef Hollande. ‘Wat ons bedreigt is niet teveel Europa, maar te weinig. Ik heb voorgesteld het idee van Jacques Delors voor een euroregering op te pakken, met de toevoeging van een speciale begroting en een parlement om democratische controle te verzekeren.

De gevestigde orde durft zelfs te waarschuwen dat het anders helemaal mis gaat met Europa. EU-president Donald Tusk schreef in de Financial Times dat hij zich grote zorgen maakt over de ‘radicale’ linkse en rechtse partijen in Europa en het Europese Parlement. ‘De linksradicalen hebben de illusie dat men een alternatief voor het huidige economische model van de EU kunnen bouwen.’ Hij noemde dit soort standpunten ‘extreem’, en waarschuwde dat ‘het steeds hetzelfde spel is voordat het tot een grote tragedie in onze Europese geschiedenis komt, zodra zo’n tactische alliantie ontstaat. Nu zien we heel duidelijk dezelfde politieke fenomenen.’ (2)

Een Duitse woordvoerder van de christendemocratische EVP fractie in het Europarlement noemde de linkse en rechtse partijen openlijk ‘extremisten’. Tusk: ‘De atmosfeer is een beetje met de tijd in Europa na 1968 (de Praagse Lente – X.) te vergelijken. Ik ervaar misschien nog niet direct een revolutionaire stemming, maar wel groot ongeduld. Als dat individuele ongeduld een sociaal verschijnsel wordt, dan is dat de inleiding tot revoluties.’

De iets beter geïnformeerde lezer herkent onmiddellijk de gehaaide dialectische ‘omkeertactiek’ van de eurocraten. Immers, wie zijn in Europa de echte extremisten? Zijn dat niet juist die partijen en politici die de nationale democratieën compleet onmachtig willen maken, de volken van hun economische, financiële en sociale zelfbeschikkingsrecht willen beroven, en alle macht willen overdragen aan een ongekozen autoritaire regering in Brussel? Juist door hen dreigen er opnieuw opstanden, revoluties en (burger)oorlogen op ons continent te ontstaan.

Geforceerde eenheid loopt altijd uit op massaal bloedvergieten
De geschiedenis leert namelijk dat iedere poging in Europa om de landen en volken geforceerd met elkaar te verenigen zonder uitzondering ontaardt in massaal bloedvergieten. Het getuigt van evenzoveel stompzinnige naïviteit als onvoorstelbare arrogantie dat men in Brussel en Frankfurt denkt dat het deze keer anders zal lopen.

Bron: Xandernieuws

TTIP opstapje naar de nieuwe Wereld orde.

Vandaag wil ik met jullie wat verdiepen in TIPP (EU-US Translantic Trade and Investment Partnership). Ja, dat is een hele mond vol en slechts een van de vele zaken die zich afspelen in de wereld welke diepe impact gaat hebben op iedereen. Er gebeurd namelijk veel meer dan we denken en horen, en vaak worden deze zaken in het geheim (zoals bilderberg bijeenkomsten) gesloten. TTIP stond bij hun dit jaar waarschijnlijk onder de agendapunten “Current Economic issues” en “Globalisation”.

Maar wat is TTIP nou eigenlijk en welke gevolgen? Nou, om hier wat meer ligt op te schijnen hieronder een komisch uitleg video.

Zoals je dus ziet, is dit erg verontrustend. Wat nog meer verontrustend is, is dat het Algemeen Dagblad 17 Juli meld dat ze dit voordat Obama aftreed in werking willen hebben gesteld. Ze willen het er dus ondanks wat dan ook doorgedrukt hebben.

Niburu meld dan ook dat er woede was onder de bewustere bevolking. Over de geniepige manier waarop “ons” Europarlement de juridische basis voor de verdere onderhandelingen over het TTIP handelsverdrag heeft goedgekeurd.

Nationale overheden, lui zoals Rutte die ons “vertegenwoordigen”, die straks niets meer hebben in te brengen wanneer ze via de ISDS clausule worden aangeklaagd door investeerders. ISDS, Investor State Dispute Settlement, een arbitragemechanisme dat bedrijven het recht geeft regeringen voor een speciaal tribunaal te dagen als zij hun winsten door nieuwe wetgeving in gevaar zien komen.

Bijvoorbeeld, als Europa GMO voedsel wil weren dan kost dat Monsanto geld (volgens Monsanto dan) en dan mogen ze het betreffende land voor de rechter dagen voor het verlies wat ze door de blokkering lijden (volgens Monsanto dan). Nationale regeringen, laat staan burgers, hebben daar geen enkele invloed op.

Terwijl iedereen zat te slapen is de Duitser Martin Schulz als voorzitter van het Europarlement erin geslaagd om een motie door het Europarlement te drammen waarmee de weg voor een TTIP goedkeuring is vrijgemaakt en waarbinnen de mening van de burger terzijde is geschoven.

De burgerbeweging Stop TTIP die bestaat uit 480 organisaties door geheel Europa, is uiteraard teleurgesteld, zeker omdat ze via hun Europese burgerinitiatief al meer dan 2,3 miljoen handtekeningen hebben verzameld van mensen die tegen TTIP zijn en eisen dat de onderhandelingen met Amerika onmiddellijk worden stopgezet.

Zij zijn van plan om grote protestacties te houden in honderden steden in alle Europese landen. Verder zeggen ze dat ze zullen blijven strijden voor democratie.

De marionetten poppen in Den Haag en Brussel doen precies wat ze is opgedragen bij bijeenkomsten zoals de Bilderberg Conferentie. Zij zullen rijkelijk worden beloond en hebben dan ook geen enkele moeite om de mensen die ze behoren te vertegenwoordigen te verraden. Ondertussen heeft het gros van de bevolking nog geen flauw benul dat ze zijn verraden en dat hun kinderen en kleinkinderen zullen worden opgezadeld met een New World Order waarin de burgers die mogen blijven leven niets hebben in te brengen.

Hoe het arbitragemechanisme ISDS in het uiteindelijke handelsverdrag TTIP zal staan, hangt af van de onderhandelingen erover met de Amerikanen, die waarschijnlijk na de zomer hervat zullen worden. Voor de Verenigde Staten is een verdrag zonder ISDS niet acceptabel. Dat obstakel is dan per nú uit de weg.

De Niburu nieuws site schreef al eerder dat de elite hoe dan ook een manier zal vinden om deze corporate handelsverdragen zoals TTIP, maar ook SOPA, ACTA, SISPA, PIPA er doorheen te drukken en daarvan zijn we nu getuige. Aaron Schwarz probeerde de mensheid hierover ook al in te lichten en moest het bekopen met zijn leven. Zeker omdat Obama al eerder met zijn Fast Track resolutie (zie voorgaande link Aaron Schwarz) ook al nationaal de basis legde in het Amerikaanse congres voor de voortgang van deze onderhandelingen.

Als er niets gebeurt dan zal deze TTIP er op dezelfde ondemocratische wijze worden doorgedrukt als het zogenaamde stabiliteitsmechanisme ESM binnen de EU. En wanneer TTIP eenmaal op zijn plek is dan baant dat de weg naar naar de new world order, waar niemand meer iets te zeggen heeft behalve de bovenste laag van de elite.

Bronnen:
Niburu, AD.nl en infowars.com