Is Kerst verkeerd en een heidens feest?

Ik kwam dit artikel tegen en vond dit een hele goede, ook aangezien er met verschillende ogen naar kerst word gekeken. Hierbij de vertaling van het artikel op: Tikkun (interationale Messiaanse familie van 40 Mesiaanse gemeentes uit Israel en Amerika en de rest van de wereld) geschreven door Dan Duster (oprichter Tikkun).

Waarschijnlijk vieren bijna 2 miljard christenen, nominaal of echt toegewijd, Kerstmis als de verjaardag van Jezus. Ze vieren de betekenis van de incarnatie. We zullen binnenkort worden behandeld met internetblogs, YouTube-leringen en Facebook-berichten die ons vertellen hoe vreselijk het is dat Christenen 25 december vieren als de geboorte van Jezus (en hebben in de katholieke kerk een communiedienst, mis, zijn geboorte vieren, etc.). Ons zal worden verteld dat dit heidens is, een vlek op het geloof, syncretisme. De aanval tegen Kerstmis komt niet van een van de mainstream Messiaans-Joodse organisaties, niet de Unie van Messiaans-Joodse congregaties in Amerika, de Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika, Tikkun Amerika, of de Messiaans-Joodse congregaties in Israël, Oekraïne, Rusland en Zuid Amerika. Waar komt het dan wel vandaan? Het komt van heidenen die hun interpretatie van een terugkeer naar Joodse wortels omarmen. Voor veel Messiaans-Joodse gemeenten maken het niet uit of er kerst word gevierd tijdens hun bedrijfsfeesten. Ze staan ​​leden toe het naar hun geweten te vieren, maar omdat ze joods georiënteerd zijn en denken dat Jezus niet daadwerkelijk op 25 december is geboren, hebben ze het niet opgenomen in hun religieuze jaar van feesten.

De aanvallende partij beweren dat 25 december werd gekozen vanwege heidense associaties met de zon, mithraïcisme en meer. Ik denk dat het de verkeerde datum is. Bovendien vierden Joden wonderbaarlijke gebeurtenissen en geen verjaardagen. Joodse mensen in de eerste eeuw hebben de uitstorting van de Heilige Geest als het grootste wonder gezien. Ik ben het eens met de niet-katholieke beursconsensus van zijn geboorte in de herfst, misschien in Soekot (Loofhutten). Maar zoals ik heb betoogd, is de betekenis van een gebruik de definitie van degenen die het omarmen. Dat is de som ervan. De kerk viert geen goden of iets heidens. De meesten van ons als Messiaanse Joden zijn blij dat de Wereld de geboorte van de grootste Jood in de geschiedenis viert.

De datum en de kerstboom
Dus hier zijn een paar punten in reactie. Ten eerste, Dr. John Fischer, een van de oprichters van de Messiaans-Joodse beweging en de president van de Unie van Messiaans-Joodse congregaties vandaag, betoogt dat Jezus echt werd geboren op 25 december. Hij heeft me niet overtuigd, maar zijn argument is geloofwaardig. U kunt hierover mailen en zijn video krijgen van het St. Petersburg Theological Seminary in Florida. Dat hij dat zou beweren zou ons een pause moeten geven hierover. Ten tweede moeten we onderscheid maken tussen tradities en vieringen van de protestantse kerk en de seculiere cultuur. Ik bijvoorbeeld zou niet weten welke historische protestantse tradities die heidens zijn en geen bewondering waard zijn. Kun je er een noemen? De traditie van de hymnes voor het seizoen is prachtig, ontroerend en bijbels. De traditie van de kerk geeft de gebeurtenissen aan die leiden tot zijn geboorte en vervolgens de geboorte in de vier weken van de advent. Alle bijbelse passages over zijn geboorte en incarnatie worden gelezen. Preken over deze thema’s worden voorbereid. Koren bezoeken mensen en brengen hen vrolijkheid door kerstliederen te zingen. Zonder Kerstmis zou het een donkerdere wereld zijn. Het enige heidense dat wordt opgemerkt, is de datum (dit is in kwestie) en de kerstboom, die door christenen wordt geïnterpreteerd als leven dat in de wereld komt en de boom als een herinnering dat hij aan een “hout” zou sterven. De tekst van Jeremia 10 op de boom, vaak geciteerd door deze mensen, heeft hier niets mee te maken. Dat gaat over een boom die wordt gesneden en gebeiteld tot een afbeelding van een afgod. Trouwens, de kerstboom is recent en maakt geen deel uit van de historische protestantse kerktraditie.

Maar er zijn verontrustende aspecten in de grotere cultuur. De seculiere feesten en kantoorfeesten reiken terug naar de winter heidense extreem ongecontroleerde bijeenkomsten. Ze rebelleren tegen de Christelijke traditie en dit is een recentere ontwikkeling. Het materialisme en de koopgedrag maken zeker geen deel uit van de geest van de kerktraditie. Geven aan de armen is dat wel. Maretak is ook een vage herinnering aan heidense praktijken. De kerstman is op zijn best neutraal maar maakt geen deel uit van de kerkelijke traditie. Ik ben helemaal voor Christenen die hun tradities meer bijbels maken in overeenstemming met de kerkelijke traditie.

Messiaanse Joden en studenten vechten tegen ernstige problemen. Onder andere tegen omvattingen van de vervangings theologie, de verkiezing van Israël, de speciale roeping van Messiaanse Joden, het juiste begrip van wet en genade, het profetische begrip van het herstel van Israël in ons oude land en meer. De strijd tegen de kerk en haar kersttradities is echter niet een van deze veldslagen. Het lijkt meer op kantelen in Don Quichot-stijl. Het belemmert ons echt in ons werk om Johannes 17:21 eenheid met gelovigen op te bouwen. Het is een dwaze strijd. Laten we eerder dit jaar kerken bezoeken en ze meer brengen van de Joodse context van de komst van Jezus, vooral de Joodse aspecten van Lucas 1, 2 en Mattheüs 1, 2. Ik ben dankbaar dat dit niet de oriëntatie is van de mainstream van de Messiaans-Joodse beweging in de wereld. Degenen die dit nastreven zien er meestal cultisch, nauw en sektarisch uit.

Jezus / Iésous / Yehoshua’s naam

Er blijkt hedendaags wat onduidelijkheid/Interesse te zijn over de gebruik van de naam van “Jezus/Jesus/Iésous/Joshua/Yehoshua/Jehoshua” dat bij het bidden beter de originele naam gebruikt kan. Ik kan me het beetje voorstellen, want er word in de bijbel gezegd in Johannes 16:23-24: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij”. Dit leidt blijkbaar tot velen tot de vraag, wat is dan de officiële “Naam” van Jezus, en moeten we de officiële naam gebruiken vanuit de grondtekst, of mag Jezus ook? Hierom heb ik een onderzoek gedaan in deze zaak. En om een en ander beter te begrijpen gaan we eerst terug in de tijd van Jezus.

Zie kaart hieronder was het Romeinse rijk. En je had voornamelijk 2 talen die de voertaal waren. Latijn die voornamelijk in het westen van het Romeinse rijk werd gesproken en het “Koinè” (algemeen) Grieks dat voornamelijk in het oosten van het Romeinse rijk werd gesproken. In de tijd van Jezus was naast Aramees en Hebreeuws dus Koinè Grieks de voertaal en schrijftaal.

West en Oost Romeinse rijk

Daarom is het nieuwe testament ook in het Koinè Grieks geschreven door de apostelen. In Galilea (naast Judea) welke een aparte provincie was met in die tijd als vazalvorst/Tetrarch Herodes, sprak men voornamelijk ook Aramees (Galilees accent). In Judea waar Pilatus gouverneur was, sprak men ook voornamelijk Aramees (Judeaans accent), Grieks en Hebreeuws (Dit valt op bij Petrus bij het verloochenen van Jezus:“‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.” (Matteüs 26:73-75)), in Jeruzalem spraken ze zelfs veel meer talen aangezien daar mensen vanuit alle landen/streken daar waren (Handelingen 2:8-11): Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden​ en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,10Frygië en Pamfylië, ​ Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook  Joden​​ uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en Proselieten​, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ .

Ook zie je het terugkomen vele jaren later in Handelingen 21:37 Vlak voordat Paulus ​de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribuun​: ‘Mag ik u iets vragen?’ De tribuun​ antwoordde: ‘Spreekt u Grieks? 38 Bent u dan niet die Egyptenaar​ die onlangs in opstand kwam en met vierduizend oproerkraaiers de woestijn in getrokken is?’ 39 Paulus zei: ‘Ik ben een Jood​ uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk toe te spreken.’ 40 Zodra de tribuun​ dit had toegestaan, maande Paulus ​, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe: 221‘Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin ​, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren.’ 2 Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. ​

Hier zie je dat Paulus ook Grieks sprak (anders kon hij die brieven ook niet schrijven) en Hebreeuws en natuurlijk zijn streektaal Aramees kon. Deze zaken geven je een beeld van de talen van die tijd, er werden meerdere talen gesproken in die tijd. Hoe zit het dan met de naam van Jezus/Iésous/Joshua/Jehoshua. Ja zoals je ziet hangt het af in de taal welke je spreekt 🙂 Dit zegt de Strong concordantie erover:

Strong’s ConcordanceIésous: Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr.Original Word: Ἰησοῦς, οῦ, ὁ
Part of Speech: Noun, Masculine
Transliteration: Iésous
Phonetic Spelling: (ee-ay-sooce’)
Definition: Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr
Usage: Jesus; the Greek form of Joshua; Jesus, son of Eliezer; Jesus, surnamed Justus.
HELPS Word-studies

2424 Iēsoús – Jesus, the transliteration of the Hebrew term, 3091 /Lṓt (“Yehoshua”/Jehoshua, contracted to “Joshua”) which means “Yahweh saves” (or “Yahweh is salvation”).

“Jesus Christ” is properly “Jesus the Christ.” “Jesus” (2424 /Iēsoús) is His human name, as the incarnate, eternal Son of God (Mt 1:21,25, see also Lk 1:31) – the Christ, the divine Messiah (the second Person of the holy Trinity).

[Christ (His title) means “the Anointed One” (the eternal pre-incarnate, Logos, Jn 1:1-18).]

Jezus komt van Jesus (letterlijk vertaald) en Yeshua komt van Yehoshua/Jehoshua en is een soort afkorting net als bijvoorbeeld Hendrik bij Hendrikus is. Zoals je ziet komt Jezus zelfs dichter bij de letterlijke vertaling dan Yeshua bijvoorbeeld. Maar beide verwijzen naar de oorspronkelijke originele naam Iésous.

Naast Iésous/Jezus/Yeshua heeft de de Heer natuurlijk vele benamingen, “Gezalfde”, “Vredevorst”, “Heer der Heren” en ga zo maar door. De Heer kijkt naar je hart en woont (als je Jezus/Iésous/etc.in je hart door zijn Heilige Geest. Dus weet precies wie je bedoeld als je een benaming gebruikt. De Heer is ook een persoonlijk God, dus als je een koosnaam hebt voor de Heer, dan weet de Heer dat natuurlijk ook. 

Dwaling!

Ter afsluiting, er gaat een dwaalleer ronde dat de naam Jezus afgeleid is van “heil zeus”. Deze bewering is totaal ongegrond. Wie die ongein in de wereld heeft gebracht heeft denk ik heel wat uit te leggen voor de troon van God. 

Ik zal eerst op theoretische wijze de zogenaamde “Jezus-betekend-heil-zeus” theorie zo goed mogelijk beschrijven. Dan kijken we het van bijbels perspectief en daarnaast op geestelijk perspectief. Zodat we dit broodje aap verhaal voor eens en altijd uit de wereld kunnen helpen.

Theoretisch:
Degenen die naam als heil zeus verkondigen begint meestal met de naam van God, “YAH” (zie Jesaja 26: 4,). Van die naam van God nemen zij de naam van de Messias om YAHSHUA te noemen, wat volgens hen betekent “YAH Is Redding”. Zij beweren dat dit de naam is die door de apostelen en door de Messias zelf wordt gebruikt; echter, nadat de apostelen dood en verdwenen waren, nam de roomse kerk het christendom over. Om hun religie beter leesbaar te maken voor de heidenen, veranderden de Romeinse leiders de naam van de Messias in een Grieks / Latijnse hybride, Iésous, die (zogenaamd) ‘Wees gegroet, Zeus’ betekent. Sinds Zeus (of Jupiter) de heidense god in het Grieks-Romeinse pantheon, hadden de heidenen weinig moeite om deze nieuwe halfgod te accepteren. Door de naam van de Heiland te veranderen, was het christendom effectief ontdaan van zijn Hebreeuwse wortels en was het versmelten met heidendom een ​​succes. De redder van de Grieken zou nog steeds Zeus kunnen zijn. Na verloop van tijd werd het woord Iésous in het Engels verder verdorven in Jezus.”

Als “bewijs” voor hun samenzweringstheorie dat Jezus “Wees gegroet, Zeus” betekent, wijzen ze erop dat de tweede lettergreep van Jezus (-sus) vergelijkbaar is met de naam van de Griekse god. Vooral wanneer Jezus in het Spaans wordt uitgesproken, wordt het “duidelijk” dat mensen “eigenlijk” zeggen “Hé, Zeus.” Toegevoegd aan deze “bewijzen” is het feit dat oude sculpturen van Zeus hem met een baard tonen, net zoals modern dagfoto’s van Jezus!

Wat kunnen we zeggen tegen zulke vergezochte onzin? Ten eerste probeert niet iedereen die een baard heeft de plaats van Jezus in te nemen. Ten tweede, alleen omdat een bepaald woord of woorddeel klinkt als een ander woord, is het geen bewijs van gemeenschappelijkheid. Het baseren van theorieën over de oorsprong van woorden op de uitspraak is absurd. Het Engelse woord “Humorous” klinkt precies als “Humerus”, maar er is niets grappigs aan het bot dat van de schouder naar de elleboog gaat. Ten derde, de Hebreeuwse naam van de Messias is Yehoshua/Jehoshua niet Yahshua – de laatste is een verzinsel om de naam meer als YAH te laten klinken.

Ten vierde vertaalt de Hebreeuwse naam Yeshua in het Grieks als Iésous. Dit is de naam die de engel Gabriël Jozef gebood om Maria’s kind te noemen: “Je moet hem de naam Jezus geven, omdat hij zijn volk van hun zonden zal redden” (Mattheüs 1:21). De naam Jesus/Jezus is een eenvoudig Griekse vorm van Jozua/Joshua, een veel voorkomende naam onder Joden. Hetzelfde vers verwijst ook naar de betekenis van de naam: de Heer zou Jezus worden genoemd omdat “hij zijn volk van hun zonden zal redden.” De naam Jezus betekent “De Heer redt” of “De Heer is redding”. Of je het nou zou spellen als Jesus/Jezus of Joshua/Jozua of Yeshua/Yehoshua, de betekenis blijft hetzelfde, en het heeft niets met zeus te maken.

Namen kunnen worden vertaald. Het veranderen van een naam van de ene naar de andere taal heeft geen invloed op de betekenis van de naam en verandert ook niet het karakter of de identiteit van de persoon. Elizabeth wordt Elixabete, Isabella, Zsoka of Eliska, afhankelijk van de taal. Maar zij blijft hetzelfde meisje. Een man genaamd Stefanus kan Stefanos, Stefan, Estevao, Teppo of Estebe worden genoemd, afhankelijk van waar hij zich in de wereld bevindt. Maar hij is dezelfde persoon, ongeacht wat we hem noemen. Evenzo verwijzen Jezus en Yeshua/Yehoshua naar dezelfde persoon – en het is niet zeus.

Wij gebruiken de naam Jezus, een verengelste transliteratie van het Grieks, omdat Grieks de taal is waarin Matteüs en Marcus en Lucas en Johannes hun evangeliën hebben geschreven en omdat Engels en Nederlands de taal is die we spreken. De beste vertaling van Iésous in modern Engels/Nederlands is ‘Jesus/Jezus’.Een deel van Timotheüs ‘werk als voorganger was om’ bepaalde mensen te bevelen niet langer valse doctrines te leren of zich aan mythen te wijden ‘(1 Timotheüs 1: 3-4). Paulus maakte zich zorgen dat ‘zulke dingen controversiële speculaties bevorderden in plaats van het werk van God vooruit te helpen – dat is door geloof’ (vers 4). Samenzweringstheorieën en mythen over de etymologie van Jezus ‘naam zijn afleidingen van het ware werk van God. We moeten geen acht slaan op beweringen dat de naam Jezus iets anders betekent dan wat de Schrift zegt dat het betekent: “De Heer redt.”(Bron..)

En nu de Geestelijke uitleg erbij:
Ik werd toen ik dit verhaal hoorde gelijk door de Heilige Geest bepaald (want toen wist ik de theoretische onderbouwing nog niet, wel dat het van geen kant klopte natuurlijk) dat door de naam van Jezus ontelbare mensen zijn genezen en wonderen zijn gebeurd en er demonen zijn uitgedreven. Dat deed me gelijk denken aan het verhaal dat de farizeeërs in Matheus 12:24 Maar de ​farizeeën​ die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij ​Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Hier word hetzelfde geintje geflikt, hier word Jezus ook afgeschilderd tot een dienaar van “Zeus” een Ba’al namelijk Beëlzebul. het probleem daarbij is dat Jezus zegt in vers 28: Maar als ik door de ​Geest van God​ demonen uitdrijf, dan is het ​koninkrijk van God​ bij jullie gekomen. Door de Heilige Geest/Geest van God worden demonen uitgedreven, en de ​farizeeën​ maakten daarmee de Heilige Geest als afgod uit! In vers 31: Daarom zeg ik u: elke ​zonde​ en elke godslastering kan de mensen worden ​vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden ​vergeven. Wanneer iemand zegt dat als we door Jezus naam (=door Heilige Geest) een boze geest uitdrijven/genezen/wonderen gebeuren en mensen claimen dat dit door de naam van zeus gebeurd, bevinden zich dan op heeeeeeel dun ijs…

Samengevat. Het maakt niet uit of Jezus/Yeshua/Heer of Iésous gebruikt, de Heer weet het en de Heilige Geest werkt erdoor heen.