Rapen gaar nu Syrië Golan hoogte terug wil via UN.

Zoals iedereen weet leven we in de laatste  der dagen van de eindtijd welke na het sterven van Jezus begon. Er word in openbaringen 13 verteld over de antichrist die over de hele wereld zal regeren (vers 6).  Maar hoe kan dat als je verschillende landen hebt met verschillende regeringsleiders? Het antwoord door een universeel geheel….en bestaat deze? Yep, wat dacht je van de United Nations (UN)! Je zult misschien denken dat deze overkoepelende organisatie niet zoveel te vertellen heeft, maar dit is heeeel hard aan het veranderen. Heel sneaky op de achtergrond trekken ze steeds meer macht naar zich toe.

Kun je vorig jaar september nog herinneren?  De zogenaamde “klimaat top”, een mooie poppenkast wat uiteindelijk bedoeld was om meer macht naar zich toe te trekken waar ze zelfs de Paus bij hebben gehaald voor hun poppenkast….

Want wat is 22 april gebeurd? De Verenigde Naties in New York hielden een handtekeningen ceremonie waarin de staatshoofden, buitenlandse ministers en overheids instanties met “formele macht” samen waren gekomen om het 197-natien Parijs Klimaat Verdrag te ondertekenen. U.N.’s bedoeling is met de ondertekening de organisatie zijn 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling , “een plan” om de einde armoede te bestrijden ongelijkheid en onrechtvaardigheid , en het aanpakken van de klimaatverandering in 2030. ” in gang te zetten. Het plan volgens critici is voor een blauwdruk voor een globale overheid! Met onder andere als doel 1 wereld Godsdienst…..en nee, dat is niet het christendom… De Paus is daarom een charme offensief bezig en pro moslim en noemde de god van de moslims de en de christenen dezelfde God en de koran dezelfde als de Bijbel. Het plan is dan ook de christelijke landen te overspoelen met moslims, zoals in Europa (met een beetje hulp behulp van sympathie Paus), Australië en Amerika nu gebeurd. Ja…zelfs de Paus is naar Lesbos Griekenland geweest om een aantal mensen op te nemen in het Vaticaan….moslims wel te verstaan…er zaten eerst ook 2 christenen bij, maar die werden toch maar achter gelaten. Over dit soort zaken kan ik nog heel lang praten, maar verder over de UN…

Het is dezelfde UN, die nu ook unaniem de claim op de Golan hoogte door Israël heeft afgewezen. De Golan hoogte is strategisch heel belangrijk voor bescherming van Israël vanuit Syrië. Daarnaast zit er in de bodem van de Golan bergen met olie!

Dat de UN veel soldaten heeft is wel makkelijk te raden, als alle 198 landen 10.000 den beschikbaar stelt….is het heel eennvoudig. Alleen moet de UN nu nog meer macht krijgen, en een aantal rampen en (burger)oorlogen zijn vereist om de laatste eindjes samen te binden.


Ja, de Un zit ook in Nederland…

In ieder geval de UN leiding van deze jongens zoekt spanningen met Israël….en Syrie wil ervoor zorgen dat de UN er iets tegen gaat doen samen met veel Israël hatende landen zal dit vast geen moeite kosten. Ondertussen zien een aantal Rabbi’s dit als geen verassing, ze zeggen dat de de Messias ook elk moment kan terug keren:

Rabbi Kanievsky legt uit dat er problemen te verwachten waren . “Het is de dagen vóór de Messias , “. Rabbi Sternbuch komt hiermee overeen. “In de einde der dagen , zullen die God vrezen wanhoop en hun handen los maken van Gods oorlog te vechten tegen de zondaars, en er zal niemand te vertrouwen zijn, dan behalve op God ,” zei hij , toe te voegen: “We moeten de Messias brengen.”

China haalt duizenden kruizen van kerken.

Christelijke gemeenschappen in China reageren vol afschuw nadat de overheid is begonnen van het verwijderen van duizenden kruizen, in een harde reactie om het geloof in het land uit te bannen.

Meer dan twee duizend kruizen zijn nu geforceerd zijn verwijderd van kerken als deel van de overheids campagne om “Overdreven Religieuze plaatsen” te reguleren. Het leiderschap van het land lanceerde de kruistocht om het Christendom uit te roeien in de kust provincie Zhejiang bijna 2 jaar geleden. Verschillende leden van het publiek zijn sindsdien gearresteerd voor de poging van het tegenhouden van de ruwe poging om het Christelijke geloof te onderdrukken. Onder de gearresteerden was de prominente mensenrechten advocaat Zhang Kai, welke werd vast gehouden nadat hij een legale campagne startte om deze verwijdering van kruizen tegen te gaan. Mr Kai was 6 maanden vast gehouden voordat hij “gedwongen” moest verschijnen voor de staats televisie om zijn misdrijven te “belijden” tegen de Chinese overheid (door de tegenpartij van het slopen van de kruizen te ondersteunen). Lokale Christelijke leiders veroordeelden de gedwongen belijdenis van de advocaat, welke ook een Christelijke groep representeerde die verdacht stonden voor mogelijke financiële misdrijven nadat ze hadden geprotesteerd tegen het vernielen van kruizen in een publieke brief..

China removing crosses

Christian Charity China Aid bevestigde dat net voor Pasen meer dan 2000 kruizen nu waren vernield door de overheid als deel van hun “Drie rectificaties en een kapot maken” campagne. Het claimde ook dat sinds het begin van 2016 tot begin Maart, 49 kerken zijn vernietigd in een rooftocht om het Christendom af te schaffen. Beperkingen in het land maken het moeilijk om een accuraat aantal Christenen te geven die in China wonen, maar de overheid schat in dat het er meer dan 28 miljoen zijn, beide Protestant en Katholiek.

Vorig Jaar was bekend gemaakt dat China op weg is naar de werelds grootste populatie van Christenen met het toename van meer dan 247 miljoen tegen 2030. Release International, welke vervolgde christenen ondersteund over de wereld, uitte bezorgdheid over de genadeloze benadering van het verwijderen van het religieuze symbool van de stad Wenzhou, welke bekend is als de Chinese Jeruzalem voor de sterke aanwezigheid van Christenen.

CE van Release international, Paul Robinson, zei: “Er zijn bezorgdheden dat deze campagne om het aantal zichtbare Christelijke aanwezigheid te verkleinen in de provincie en vervolgens een omschakeling te maken en te verspreiden over China”.

Bron: Express.co.uk