juli 18, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Over de site

Ik ben deze website begonnen naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste jaren die steeds heviger worden. De Bijbel benoemd dit als “Weeën”, die in de laatste der dagen afspelen.

Een aantal weten dat de eindtijd al begonnen is sinds de uitstorting van de Heilige Geest, ongeveer 2000 jaar geleden. En nu zitten we in die laatste dagen van die eindtijd (In het Grieks “Eschatos”). Jezus geeft dan aan (Mattheus. 24:34) dat die generatie (die al die dingen ziet in de laatste der dagen) niet zou voorbijgaan voor de voleinding van de wereld.

God liet mij zien dat we omdat we in die eindtijd leven, we waakzaam moeten zijn en we klaar moeten zijn wanneer Hij komt. Openbaringen 3 zegt het volgende: Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. 3Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

We leven dus in een turbulente tijd, waar we alles in een stroomversnelling zien voorbij komen. Van de vele extreme natuurrampen zoals aardbevingen, vulkaan uitbarstingen en overstromingen, tot vage ontwikkelingen als “Cern” en ISIS. Het is enorm dichtbij en we moeten dus waakzaam zijn. Ons klaarmaken voor een mogelijke opname als die plaatsvind. Zorg dat het recht zit tegenover jou en God, strek uit naar een heilig leven, zodat hij je niet slapend en onvoorbereid aantreft.

Gods zegen allemaal en ik hoop dat deze site bijdraagt ter opbouwing van jullie geloof in Jezus Christus

2 gedachten over “Over de site

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *